google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Sydvästerns förhistoria 

download


Morris, Earl H.
Preliminary account of the antiquities of the region between The Mancos and La Plata rivers in southwestern Colorado. - 51 p. Ill.
= Sid 155-206 i: 33 Annual report to the Bureau of American Ethnology to the Secretary or the Smithsonian Institution [for the years]  1911-1912. - Washington : Smithsonian Institution,1919.   Accompanying papers.


SYDVÄSTERNS FÖRHISTORIA

Paleo-indiansk tradition (Paleoindian) 10.000 f kr - 7.500 f kr. Kända fyndplatser där storviltjägare lämnat spjutspetsar efter sig:
Clovis 11500-1100 f kr
Folsom 9000-800 f kr.
Arkaisk tid i Sydväst (Archaic Southwest)  6500 f kr - 200 e kr. Försörjningstypen är jakt och insamling även om jordbruket skymtar mot slutet av epoken. Ett par av de mest kända traditionerna är:
Cochisekulturen tidigare än 5000 f kr - 200 f kr. Cochisekulturen utvecklas 
till slut till de tre kända traditionerna där åkerbruket spelar roll. De tidigaste fynden av jordbruk i regionen dateras till ca 2100 f kr.
1. Hohokam
2. Mogollon
                Casas Grandes
3. Ancestral Puebloans (tidigare Anasazi) som förstås utvecklas till de historiska 
puebloindianerna. (Ancestral Puebloan buildings)
                Casa Grande Ruins
                

Men en annan kulturutveckling bidrog också till utvecklingen.:
Korgmakarna (Basketmakers) 7000 fkr 1500 f kr.
(Ytterligare traditioner som figurerar i sammanhanget är: San-Dieguito-Pinto 6500 f kr-200 e kr ; Oshara 5500 f kr-600 e kr ; Chihuahua 6000 f kr-250 e kr; Oasisameriakulturerna 3500 f kr-1300 e kr)
4. Hakatayan

Tidig Basketmaker 7000 f kr-1500 e kr.
Tidig Basketmaker II 1500 f kr-50 e kr.
Sen Basketmaker II 50 e kr-500 e kr.
Basketmaker III 500-750.
Pueblo I 750-900.
Pueblo II 900-1150
Pueblo IV 1350-1600
Pueblo V 1600-nutid

Cochisekulturen kallar vi alltså den jägare och samlarbefolkning som efterträdde istidens storviltjägare i Sydvästområdet. När jordbruket så småningom spreds från Mexico in över sydvästområdet utvecklades Cochise till Hohokam, Mogollon och Anasazi(Ancient Pueblo)-kulturerna. Med ”Hohokam” menar vi det förhistoriska folk som levde i Sonoraöken i centrala och södra Arizona. Ordet är från O’Odhamfolken (Pima och Papago) och betyder ”De som har försvunnit”. Namnet beskriver hur en kultur som var mästerlig på att få den torra öknen att växa genom konstbevattning. Under tiden 300 f kr tills dess då Hohokam bara försvinner kring 1450. 
Mogollonfolket levde i bergen och öknarna i det vida området mellan Verde och Little Coloradofloderna i Arizona och Chihuahua (Mexico) i väst och Pecos River i New Mexico i öst. Kulturen är uppkallad efter Mogollonbrergen öster om San Franciscofloden. Åkerbruket kom inte att spela så stor roll för Mogollons som levde gott på insamling och jakt. Men trots detta blev de mot slutet av sin tusenåriga historia berömda för sin speciella Mimbreskeramik, kanske influerad av sina Ancient Pueblogrannar i norr, så producerade Mogollonfolket i Mimbresdalen mellan 900 och 1200 keramik som uttrycksfullt beskriver deras rika andliga liv.
  Vi vet fortfarande inte vad som gjorde att Mogollonfolket med deras Mimbreskeramik började försvinna efter 1100-talet. En teori är att Mimbrenos som levde mellan Anasazipueblos i Chaco Canyon och det Mexikanska handelscentret Casas Grandes i Chihuahua på ett eller annat sätt assimilerdes med just Casas Grandeskulturen. 
  Ancient Pueblos (Anasazis) bosatte sig i Four Cornersregionen i Utah, Colorado, New Mexico och Arizona. Traditionen går tillbaka till tiden för kristi födelse, men det var inte förrän kring 1100 som stora centra utvecklades med handelsvägar som försåg Ancient pueblos med ständiga kontakter med omvärlden förmodligen även med Mexico.
 Mesa Verde i väst och Chaco Canyon i öster var de viktigaste av dessa centra. Pueblo Bonito i Chaco Canyon vittnar om en begynnande civilisation som emellertid kring 1300 utmynnar i den pueblokultur som vi nu känner den.


VIKTIGARE KULTURER I NUTIDEN
Yumatalande folk
 som Havasupai, Yavapai, Walapai, Mohave, Quechan (Yuma), Maricopa, Cocopa m fl.
O’Odhamfolken, Akimel O’Odham (Pima), Tohono O’Odham (Papago)
Pueblofolken
Sydliga Athabasker
Apacher och Navajo.ÖVRIGT

TOLTEKER I SYDVÄST ??

Gamblers House


Coppens, Philip
Wupatki : A Toltec outpost?
Hade Maya och Tolteker en koloni norrröver, så långt som in i Arizona? Indicier finns i gamla lämningar efter Hohokamkulturen där man t ex hittat bollplaner lika de centralamerikanska.  Jfr.  Wiki.
  Området kring Wupatki blev en plats för kulturmöte mellan Anasazi i öster och norr, Hohokam i södker och Mogollon i sydost. Man kan ev tala om en ny kultur ibland kallad Hisatsinom som hade en kort livslängd ca 150 år.
 Hopis hävdar att det var deras Björnklan som grundade Wupatki. 


Fremont Culture  Mer om Fremont. pdf. N
Nine Mile Canyon -  Utah +
Petroglyps in Nine Mile Canyon

4. Hakatayan