google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Yavapai

0fcd71e3a8206606dfc29f5ecb79990c


Yavapai - wiki

Yavapai apache nation - en sentida stambildning
Yavapai Prescott tribe

Yavapais levde mellan Verde Valley och Colorado River i väster, och från ungefär det moderna Flagstaff till Gila River i söder. Mellan 1583 och 1605 passerade ett antal spanjorer området, men kontakten med anglo-amerikaner före 1860 var mycket begränsad. Intränglingar av typ malmletare och gruvfolk skapade orololigheter och massakrer. tills de pacificerades av Överste George Crook 1872. Under 25 år från 1875 tvingades de att leva på San Carlos Apachernas reservat. Här försigkom självfallet ett visst ingifte och Yavapai har ofta betecknats som ”Mojave-Apacher”. I själva verket hade länge levt nära, och vissa grupper i någon mån i symbios med Tonto Apacherna.

 Tontoapacherna är traditionellt tvåspråkiga. Man talar Western Apache och Yavapais. Det har fått forskare att framföra tanken att Tontos ursprungligen var Yavapais som assimilerat apachekulturen.

 Reservat etablerades vid Ft McDowell 1903, Camp Verde 1914, Prescott 1935 (kallad Yavapaireservatet), Clarkdale och Middle Verde.
2001 fanns det 939 enrollerade (officiellt registrerade) Yavapais vid Ft McDowell, 159 vid Prescott och 1.763 vid Camp Verde och de andra reservaten.