google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Quechan (Yuma) 


Quechan (Yuma) wiki

Yumafolken vid Coloradofloden omfattade ett ovanligt klansystem. Det bestod av patrilinjära, exogama namnlösa grupper av totemistiskt slag. Men eftersom gruppen i sig inte hade något namn, så hade alla kvinnor det. D v s alla kvinnor som var födda inom klanen hade samma namn, även om de självfallet också hade var sina smeknamn eller andra epitet. Någon rit eller kult i samband med klansystemet fanns knappast. Antagligen var det bara ett släkträkningsfenomen, ty kvinnans frihet var stor hos de här folken och behovet av att umgås med rätt personer av annan klan (släkt) fanns ju där.

Fredshövdingar fanns, men de hade föga makt. Stridsledare (eller projektledare) hade mer inflytande, precis som hos många andra grupper av jägare och samlare typ.

Drömvärlden. Yumafolken fäst mycket stor vikt vid drömmar. Man kan säga att de styrde deras liv. Inte bara shamanistisk förmåga, säger Kroeber, men de flesta myter och sånger, tapperhet och framgång hos kvinnor, eller i spel, ja alla speciella förmågor drömdes.

Gifford, Edward Winslow, 1887-
Clans and moieties in southern California. -  Berkeley : University of California Press, 1918. - 65 p. - (University of California Publications in American Archaeology and Ethnology ; 14:2)
   (= Sid. 155-219)