google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Pubelos förhistoria 
Sedan 10000 år f kr, ja säkert tidigare har sydvästområdet genomkorsats av åtskilliga folk varav några gjort det till sitt hem. När storviltjägarna dragit vidare återstod en tillvaro som jägare och samlare, en tradition som kommit att kallas Cochisekulturen.

 Cochisekulturen tidigare än 5000 f kr - 200 f kr. Cochisekulturen utvecklas till slut till de tre kända traditionerna där åkerbruket spelar roll. De tidigaste fynden av jordbruk i regionen dateras till ca 2100 f kr.

När jordbruket så småningom spreds till Sydvästern söderifrån, från Mexico, utvecklades Cochisekulturen till tre speciellt noterbara specialiserade kulturer:

1. Hohokam
2. Mogollon
3. Ancient Pueblo (tidigare Anasazi) som förstås utvecklas till de historiska puebloindianerna. 

Men en annan kulturutveckling bidrog också till utvecklingen.:
Korgmakarna (Basketmakers) 7000 fkr 1500 f kr.(Ytterligare traditioner som figurerar i sammanhanget är: San-Dieguito-Pinto 6500 f kr-200 e kr ; Oshara 5500 f kr-600 e kr ; Chihuahua 6000 f kr-250 e kr; Oasisameriakulturerna 3500 f kr-1300 e kr)

Tidig Basketmaker 7000 f kr-1500 e kr.
Tidig Basketmaker II 1500 f kr-50 e kr.
Sen Basketmaker II 50 e kr-500 e kr.Basketmaker III 500-750.
Pueblo I 750-900.
Pueblo II 900-1150
Pueblo IV 1350-1600
Pueblo V 1600-nutid

Se mer sidan ANCIENT PUEBLOS

Ancient dwellings of Pueblo peoples
List of ancient dwellings of Pueblo peoples in Arizona
List of ancient dwellings of Pueblo peoples in New Mexico


  
Långsamt utvecklade sydvästfolken egna distinkta förhistoriska kulturer. De som bodde i bergsområdena kallades Mogollon, För 2000 år sedan vid Arizona-New Mexicogränsen och i nordvästra Mexico började Mogollonfolket odla majs och squash.  Sjävfallet bidrog åkerbruket till en långsam men dock förvandling av dessa tidiga indianers hela levnadsstil. Till en början levde de i enkla grophus (pithouses) men snart utvecklades dessa till flerlägenhetshus ovan jord. Snart erövrade man likaså konsten att tillverka lerkrukor kring 200 e kr. Mogollonfolkens krukor känns igen genom sin tydliga svart på vitt Mimbres stil, en stil som de bevarade frå

De som befolkade Coloradoplatån, Korgmakarna (Basketmakers) och Anasazi och de som bodde i de västra och centrala delarna av området Patayan, Sinagua och Salado. Alla dessa grupper började odla majs, squash och bönor en försörjning som kompletterades med jakt och insamling.

  Omkring 300 f kr kom nya folkgrupper invandrande i sydvästområdet från Mexico. Hohokham som folket kallades bodde i södra och centrala Arizona och byggde omfattande bevattningssystem och skapade en monumentalarkitektur. 

Mesa Verderegionen
Som för andra indianer var jakt och insamling den försörjningsform som sydvästerns äldsta befolkning uteslutande hade möjlighet att ägna sig åt. Men omkring 1000 år f kr kom nya influenser från söder som snart kom att revolutionera det gamla levnadssättet. 

Tusayan Ruins

Fewkes, Jesse Walter, 1850-1930
Tusayan katcinas. - Washington : Government Printing Office, 1897. - 184 p.
"Extract from the fifteenth annual report of the Bureau of Ethnology."


—— 

Watson, Don
Indians of the Mesa Verde  / Don Watson.  - Mesa Verde National Park, Colo. : Mesa Verde Museum Association, 1961. - 210 p.


Winship, George Parker 1871-1952
The Coronado expedition  1540-1542. - 332 s. : ill.       Extract ur
= Sid 330-637 i :14th Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the years 1892-1893. - Pt 1. - In two parts. - Washington : BAE, 1896.

Fornlämningar i Rio Verde-dalen i Arizona  är föremålet för den här artikeln:
Mindeleff, Cosmos
Aboriginal Remains in Verde Valley, Arizona. - 81 s : ill.
= Sid. 179-261 i: 13th Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the years 1891-1892. - Washington : BAE : Smithsonian Institution, 1896.

Mindeleff, Cosmos
Casa Grande Ruin. - 30 s. : ill.
= Sid. 289-319 i: 13th Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the years 1891-1892. - Washington : BAE : Smithsonian Institution, 1896.

Holmes, William Henry, 1846-1933  GB
Pottery of the Ancient Pueblos / by William H Holmes. - Washington : Smithsonian (Government printing office), 1886. - 182 p. : ill.

Hewett, Edgar L.
Antiquitites of the Jemez Plateau, New Mexico. - Washington : Smithsonian, 1906. - 54 p. + 15 plates : ill. - (Smithsonian Bureau of American Ethnology //Bulletin ; 32