google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Cochiti 


Indianskt namn: Ktyete eller Ko-chits: Stenkivan
Språk: Keres
Festdag 14 juli
Boplats: 5 mil norr om Albuequerque vid Cochitisjön.
Befolkning: Ca 1000.


Cochiti

Eickemeyer, Carl
Among the Pueblo Indians / Carl Eickemeyer, Lilian Westcott Eickemeyer ; Illustrated with photographs taken by the authors. - New York : Merriam, 1895. - 207 s. : ill.
  San Ildefonso, Cochiti, Santo Domingo, Taos.

Cochito anser sig själva komma från ett mytiskt ”White house” i Chaco Canyon. Kanhända överensstämmer det med arkeologiska data som daterar Cochitopueblos till kring 1225, vilket betyer att de är bland de allra äldsta pueblos.

Till det yttre är Cochito de som mest influerats av spansk stil i det yttre. Missionskyrkan tar plats i byn. 

I dag arbetar många såsom förr i jordbruket som kräver konstbevattning, andra arbsetar utanför reservatet i Los Alamos och Santa Fe. Några håller fast vid inkoste från krukmeri och pärlflätade. 

Männen i Cochito är berömda för sina stora trummor av urholkade cottomwoodträd täckta med djurskinn. 

Religon
Någon form av teokrati är Cochiti, man skiljer inte på stat och kyrka

Nutiden
Under 1970-talet byggdes Cochitodemmen ovanför byn. Det följde med isg shoppingcenters och kampingplatser och andra moderniteteter. Med en sådan närvaro blev rinnande vatten och elektricitet någo som man anammande i byn.