google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Pueblos Puebloindianer - Pueblo Indians AA

I norra New Mexico och Arizona, på Coloradoplatån och längs Rio Grande-floden var pueblofolken de mest talrika. Det fanns 40 000 idivider bosatta i 90 byar. Nu finns 30 kvar, övriga har övergivits till följd av torka, sjukdom och krig. Så t ex dog halva hopibefolkningen i smittkoppor år 1883. Puebloindianerna är ättlingar till Anasazi- och Mogollonfolken. Pueblos talar många olika språk. Största språkgruppen är Tanoan (Kiowatanoanska språkfamiljen tillsammans med Kiowa).
Tre huvudspråk finner vi bland publeos, Tiwa, Tewa och Towa. 

Tiwa (Tigua) - Människor från Taos, Picuris, Sandia och Isleta talar dialekter av tiwaiskan.
Tewa  - San Juan, Santa Clara, San Ildefonso, Pojoaque, Nambe och tesuque talar tewaiska liksom Hano (Hopi Tewa Arizona Tewa), som bor tillsammans med Hopi på första mesan västerut.
Towa - Jemez är den enda nutida pueblobyn där man talar towadialekten. Tidigare
talades Towa också i Pecospueblon men den övergavs omkring 1838.

Keres - Utspridda bland de tanoantalande finns kereseanerna. Längs Rio Grande och dess bifloder ligger byarna Cochiti, Santo Domingo, San Felipe, Santa Ana och Zia. Längre västerut finns Acoma och Laguna.

Zuni - Ännu längre västerut finns Zuni publon. Zuni är ett språkligt isolat, eventuellt ett språk i språkfamiljen penutian (vanlig i Californien i Platåområdet).  

Hopi - Längst västerut finner vi hopifolket i nordliga delarna av centrala Arizona. Hopiområdet består av ett antal byar belägna på Coloradoplatån. Hopi talar ett Uto-Aztekiskt språk.

Man kan också dela in publofolken i två huvudgrenar efter geografiskt läge och typ av ekologisk anpassning. 

Östliga Pueblos - (tanoan och keresan) bor längs Rio Grande och dess biflöden och har ständig tillgång till vatten, vilket möjliggör jordbruk med konstbevattning.

Västliga Pueblos - Hopi, Hopi-Tewa (=Hano), Zuni, Acoma och Laguna saknar jämn tillgång till vatten och fick därför förlita sig på torrjordbruk.

  Många pueblofolk föder dessutom i liten skala upp får och nötkreatur, tillverkar konsthantverk samt försörjer sig som lönearbetare i städerna. 

Hos pueblos genomsyrar religionen livet och de som arbetar i städerna brukar alla åka hem för att delta i viktiga ceremonier. Varje by är en genomorganiserad teokratik där livet styrs av ett invecklat system av ceremonier enligt uråldriga principer som hålls hemliga inom byn. För utomstående är det världsliga politiska systemet mer synligt  i de östliga pueblobyarna. Här ligger makten hos guvernören som väljs varje år.

Tewanernas pueblobyar är indelade i två sociala klasser, hälfter. Medlemskap ärvs på farssidan även om det är möjligt för en kvinna att byta hälft om hon gifter sig med en man ur den andra gruppen. 
Archive.org

Hirn, Yrjö
Skildringar ur Pueblofolkens konstlif
. - Helsingfors : Helsingfors centraltryckeri, 1901. - 150 s : ill.

Holmes, William H
Pottery of the Ancient Pueblos. - 122 s. : ill.
= Sid 257-360 i: 4th Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the years 1882-1883. - Washington : Smithsonian Institution, 1886

Stevenson, James
Illustrated Catalogue of the Collections Obtained From The Pueblos of Zuni, New Mexico, and Wolpi, Arizona, in 1881. - s. : ill.
= Sid 511-594 i: 3d Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the years 1881-1882. - Washington : BAE, 1884.  SJ  
   Lergods : Sydväst 

Henderson, Junius
Ethnozoology of the Tewa Indians / Junius Henderson and John Peabody Harrington. -

Ritual, danser
Reagan, Albert B
Dances of the Jemez Pueblo Indians. - JStor.


CORN DANCERS: UNITED PUEBLO AGENCY AND INDIAN IRRIGATION SERVICE. - [Spelfilm]. - National Archives And Records Administration. - Office of Indian Affairs. - 1941.
Highlights southwestern Pueblo Culture. Shows cooking practices, weaving, pottery, and irrigation methods. Discusses Native American Education and shows Laguna and Taos Pueblos.- DVD Copied by Liz Pruszko