google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

HOPI HOPI

Tre städer på eller i närheten av olika Mesas i nordöstra Arizona:

A. First Mesa (eller Östra)
 1. Hano eller Tewa (in sentida kommen Tewatalande grupp)
 2. Sichomovi
 3. Walpi (De här tre städerna ser ut som om de vore en enda)

B. Second Mesa (Eller den i mitten)
 1. Shongopovi
 2. Mishongnovi
 3. Shipaulovi

C. Third Mesa (Västligast)
 1. Old Oraibi
 2. New Oraibi, kallad c
 3. Hoteavilla, konservativ avknoppning från Oraibi.
 4. Bakavi, en annan mindre avknoppning.
 5. Upper Moencopi, Lower Moencopi, belägna en bit från Mesas. Lower Moencopi
     är en speciellt traditionell by.Hopi Archive.org

Hopi Nation : essays on Indigenous Art, Culture, History and Law / Ed. Edna Glenn, John R Wunder. - University of Nebraska. (Digital Commons & University of Nebraska)

Bourke, John Gregory, 1846-1896
The snake-dance of the Moquis of Arizona : being a narrative of a journey from Santa Fe, New Mexico, to the villages of the Moqui Indians of Arizona. - London : Sampson Low..., 1884. - 371 s. + 30 pl. - Index.


Hough, Walter
The Moki Snake Dance : A popular account of that unparalleled dramatic pagan ceremony of the Pueblo Indians of Tusayan, Arizona, with incidental mention of their life and customs / Sixty-four Half-tone Illustrations from Special Photogrdaphs. - Santa Fe : Passenger Departement, 1901. - 58 s. Ill.


Journal of American Ethnology and Arachaeology / Editor J Walter Fewkes. - Boston : Houghton…, 1892 ; 2)  
   Anm. Hemenway Southwestern Archaeological Expedition, 1886-1894
  Innehåll: V. 2. A few summer ceremonials at the Tusayan pueblos, by J.W. Fewkes. Natal ceremonies of the Hopi Indians, by J. G. Owens. A report on the present condition of a ruin in Arizona called Casa Grande, by J.W. Fewkes. ++

Fewkes, Jesse Walter
Design on prehistoric Hopi pottery. - 77 p. Ill.
= Sid. 207-284 i: 33 Annual report to the Bureau of American Ethnology to the Secreary or the Smithsonian Institution [for the years]  1911-1912. - Washington : Smithsonian Institution,1919.   Accompanying papers.

Fewkes, J Walter
Ancestor worship of the Hopi indians. - 21 p. : ill.
= Sid - 485 - 506 i:
 Annual Report Of The Board Of Regents Of The Smithsonian Institution 1921. - Washington : Smithsonian Institution, 1922. - 638 p.

Anza, Juan Bautista de, 1735-88
Colonel Juan Batista de Anza, governor of New Mexico; diary of his expedition to the Moquis in 1780 / Paper read before the Historical society at its annual meeting, 1918 /  With an introduction and notes by Ralph E. Twitchell. - Santa Fe :, 1918. - 

Tusayan Ruins

Fewkes, Jesse Walter, 1850-1930
Tusayan katcinas. - Washington : Government Printing Office, 1897. - 184 p.
"Extract from the fifteenth annual report of the Bureau of Ethnology.”

Fewkes, Jesse Walter, 1850-1930  Alt
Hopi Katcinas drawn by native artists. - Washington : Government Printing Office, 1904. - 262 s. : ill.
  "Extract from the twenty-first annual report of the Bureau of American Ethnology.” - 1903.
Även i: Twenty-first Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1899-1900. - Washington : Government printing office, 1903. - 360 s. : ill.
   Innehåller: Hopi kachinas, drawn by native artists / Jesse Walter Fewkes och 
                    Iroquoian Cosmology / J N B Hewitt.

Niman Kachina Festival
Coppens, Philip
Wupatki : A Toltec outpost?
Hade Maya och Tolteker en koloni norrröver, så långt som in i Arizona? Indicier finns i gamla lämningar efter Hohokamkulturen där man t ex hittat bollplaner lika de centralamerikanska.  Jfr.  Wiki.
  Området kring Wupatki blev en plats för kulturmöte mellan Anasazi i öster och norr, Hohokam i södker och Mogollon i sydost. Man kan ev tala om en ny kultur ibland kallad Hisatsinom som hade en kort livslängd ca 150 år.
 Hopis hävdar att det var deras Björnklan som grundade Wupatki. 

Hopi

Hillerman
The Dark Wind

FILM
HOPI hairstyles 1, 2, 3