google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Hano 

510fBb5fr6L._SL500_AC_SS350_


Hano ( Hopi-Tewa) 
Tewa och Hopi som lever i Arizonas mesaområden representerar två olika kulturella och språkliga traditioner, me har levt tillsammans i mer än 250 år i nära kontakt med varandra, även om det är först under det sena 1900-talet som man tala om ett obsvärat samexisterande. 
  Hopis förfäder har levt i byar på mesa topparna i århundraden, men de Tewatalande folket är nykomlingar. De är ättlingar till flyktingar från New Mexico som flydde undan det spanska förtrycket på 1600-talet.
  Första mesan som utgör den mest östliga av  Hopibosättningarna består egentligen av tre byar varav en är Tewabyn Hano, de två andra byarna är Hopi.
  Tewafolket tilläts inte bli delaktiga i Hopis liv, särskilt inte är det gällde ceremonierna och man fick hålla till godo med mer ofruktbara marker att odla på. Hano i sin tur höll ängsligt på sin egna traditioner och vaktade noga på att låta språk eller seder göra avtryck hos grannen.

Litteratur i fulltext:

Freire-Marreco, Barbara
Tewa Kinship Terms from the Pueblo of Hano, Arizona / by Barbara Freire-Marreco. - 20 p.
= p 269-287 in: American Anthropologist ; 16 (1 april 1914)

Freire-Marreco, Barbara
A Note on Kinship Terms Compounded with the Postfix 'E in the Hano Dialect of Tewa / by Freire-Marreco, Barbara. - 5 p.
= p 198-202 in:  American Anthropologist, Volume 17. (1 jan 1915)

Tryckt litteratur:

Dozier, Edward P.
Hano : A Tewa Indian Community in Arizona. - 1966.