google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Athabaskfolken - ”Nomaderna" 


De Athabaskatalnde folken fanns i sydvästern långt innan Spaniorerna anlände dit. Västapacherna tycks ha levt i (nuv) norra Arizona, nordvästra Mexiko och sydöstra Utah. Kanske var det athapasker som introducerade skölden och sköldens målningar till de nordliga prärierna. Tecken på athabaskisk närvaro kan ses i klippkonstens motiv som visar sköldbärande krigare långt innan hästen var där. Sköldar brukar ofta sättas samman med närvaro av shoshonetalande folk som var kända för att bära stora sådana. Men kol fjorton dateringar visar att figurer av det slaget fanns 900 år sedan, två tre århundraden innan shoshonetalande flyttade från stora bassängområdet och ut på prärierna. Kanske är piktogrammen skapade av söderut vandrande athabasker associerade med Avaloneakulturen som tycks ha funnits i Valley of the Shields mellan 650 och 1100. (Calloway, 2003 s 38 f)

DunnJacob Piatt 
Massacres of the Mountains: A History of the Indian Wars of the Far West / by J P  Dunn. - New Yorik : Harper & brothers, 1886. - 786 p. ; Ill.
   Index.