google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Utdöda grupper som associerats till ”Apacher"

Mansos (Apache Mansos)

Chichimeca

Querecho

Teyas

Vaqueros - ett begrepp som i början tycks ha använts som synomym till Querecho. Beteckningen Vaquero (cowboy) gavs också allmänt till prärieindianer som ju jagade vacas (kor) som de tidiga spanska conquistadorerna såg det. Vaqueros bestod antagligen av såväl av icke-apacher som av apachegrupper som senare blivit kända som Cuartelejos och Palomas. Somliga forskare menar att merparten av Vaqueros senare blev Lipanapacher och i sinom tid förenades de med Mescaleros. (Opler i Handbook s 388)

Apaches de Quinia - en grupp som omtalas på 1600-talet. Gruppen hade sitt namn efter deras ledare. Kanske var de navajoer. (Opler)

Apaches del Perillo - Omnämnda på 1600-talt. Antagligen associerade till vad som senare blev Mescaleros.

Sierra Blanca - Under historiens gång har det namnet, som på spanska betyder ”White Mountain” använts om tre olika apachegrupper.
1. Dee Sierra Blanca Apaches som var ättlingar till Apaches de Perrillo, omtalade i New Mexico 1653, och kanske var det de som kom att kallas Faraones efter Puebloupproret 1680-1692.
2. De Sierra Blancas som levde norr om Raton River i sydöstra Colorado i början av 1700-talet och var identiska med Carlanas. (De slöt sig till Cuartelejo och Palomas och kring 1730 levde de med Jicarillas. Jicarillas Llaneroband eller Dachizh-o-zhn Jicarilla kan tänkas vara ättlingar till Carlana, Cuartelejo och Paloma. Delar av gruppen kallades Lipyanes eller Llaaneros. !812 användes termen Carlana om Jicarillas. Flechas de Palo är ytterigare ett namn som associeras till Carlana eller Cuartelejo.

3. De White Mountainapacher som är kända från apachekrigen och senare.

Arivaipas