google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Mescalero apache 


Mescalero 
I äldre texter också kallade Faraones. Före år 1700-talet är namnet oklart. Mellan 1720 och 1726 menades apacher mellan Rio Grande och Pecos River, området runt Santa Fe och Conchos River. Efter 1726 avsågs endast grupper i norra och sydliga delar av nämnda område. Faraones var en del av det i sen historisk tid kända Mescaleros eller blandades med dem. Efter 1814 talar man bara om Mescaleros.

Mescaleros var nära besläktade med Chricahuapacherna. De talade varianter av samma språk och de förstod varandra utan större bekymmer.
  Två större band identifieras: Faraon och egentliga Mescaleros. Båda grupperna levde mellan Rio Grande i Södra New Mexico och sydvart in i Coahuila. Under somrarna jagade man vilt i bergen och samlade plantor som t ex den för dem viktiga mescalen. Man jagade även buffel och man levde i tipis av präriefolkens typ. Deras arvfiender var Comancherna som Mescaleros stred om buffelmarker i Texas med. Mescaleros härjade även bland pueblofolken.
  Deras första kontakt med spanjorerna var fredlig men efterhand blev relationerna försämrade och 1680 inledde Mescaleros en motståndskamp mot dem. 1788-89