google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Apacherna 

APACHER wikiAng. Lipanapacherna och Kiowa Apache (Plains apache) - se Prärien


Cremony, John C
Life among the Apaches. - San Francisco : Roman, 1868. - 822 s.

Apacher : Religion

Bourke, John Gregory 1846-1896
The medicine-men of the Apache. - 159 s : ill. Bibliography: p. 596-603
= Sid 443-603 i:  9th Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1887-88. -  Washington : Smithsonian Institution, 1892. - 617 p. : ill.  Accompanying papers. (Point Barrow expeditionen (Inuiter) ; Bourke: The medicine- men of the Apache.

Miles, Nelson Appleton, 1839-1925
Personal recollections and observations of General Nelson A. Miles, embracing a brief view of the Civil War; or, From New England to the Golden gate, and the story of his Indian campaigns, with comments on the exploration, development and progress of our great western empire. - Chicago : The Werner Company, 1896. - 591 p. : ill. - Omslag.
   Sitting Bull. -
  

Västapacher : Religion

Basso, Keith H
The Gift of Changing Woman. - 61 s.  SJ
= Sid 113-173 i: Bureau of Amerian Ethnology // Bulletin 196. - Washington : BAE, 1966. - ( Anthropological papers ; 76)
   Västliga apacher : Cibecue : Religion : Flickornas pubertetsceremoni.

Reseskildringar

Lummis, Charles Fletcher 1859-1928
The land of poco tiempo. - New York : Scribner, 1897. - 310 s. : ill.

Apacher : Social organisation 

Apacher

Språk och grupper »

Storfamiljen med matrilokal bosättning var typisk för de flesta apachegrupperna. Varje kärnfamilj hade en egen bostad, hydda, som vanligen låg tillsammans med andra kärnfamiljers som var man var släkt med, kände gemenskap med eller på annat sätt valde att leva med. Kvinnorna blev som det alltid är i matrilinjära samhällen ständiga medlemmar i kollektiven, medan männen som kom dit genom äktenskap, mest var förpliktade att bidra med försörjning och försvar. Ett antal storfamiljer som levde av vad ett specifikt område gav, bildade tillsammans ett ”band” eller lokal grupp. Ledarskapet var svagt.