google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Apachereservaten

San Carlos Apache Indian Reservation

RESERVAT eller hellre NUTIDA FEDERALT ERKÄNDA APACHEGRUPPER

White Mountain Apache Tribe of the Fort Apache Reservation, Arizona
San Carlos Apache Tribe of the San Carlos Reservation, Arizona
Tonto Apache Tribe of Arizona
Mescalero Apache Tribe of the Mescalero Reservation, New Mexico
Yavapai-Apache Nation of the Camp Verde Indian Reservation, Arizona

Jicarilla Apache Nation, New Mexico
Apache Tribe of Oklahoma
Fort Sill Apache Tribe of Oklahoma

CHIRICAHUAS
Chiricahua-apacherna har inget eget reservat. Det var ju chiricahuas som under bl a Geronimo höll ut längts mot USAs trupper fram till 1886, då de vid kapitulationen togs som krigsfångar, först till Florida, sedan Alabama och till slut Oklahoma. 1913 erbjöds de att antingen slå sig  ned på Mescalerosreservatet i New Mexico, eller att bosätta sig på jordlotter kring Apache i Oklahoma. Omkring två tredjedelar av stammen valde att flytta till New Mexico, och resten kända som Fort Sill-apacher accepterade individuella jordlotter och blev kvar i Oklahoma. Det egna språket är i utdöende och ersätts i stort av Mescalero. Ett okänt antal chiricahuas sägs ingå i San Carlosreservatets population.
  De som levde kvar vid Fort Sill rapporterades till 272 år 1981, och av dem fanns 5 chiricahuatalande, alla över 50 års ålder.
Fort Sill Apache Tribe of Oklahoma
Apache Tribe of Oklahoma