google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Apachekrigen


APACHEKRIGEN


CHRICAHUAS
Chiricahuas nämndes inte i de gamla spanska källorna förrän av Niza 1539 i Coronadoexpeditonen 1540. 16- och 17-hundraltals missionärern talade om Jocome och Jano-folken, som då antaglligen var chiricahuas. 
1853 Gadsden purchase. USA köpte en sista bit av Mexico. Ett område som Mexico nog gärna ville slippa, ty man hade problem med apacherna. Det blev också början på USAs konflikt med apacher som Mangas Coloradas och Cochise som opponerade sig mot de planer på reservat som USA torgförde. 
1863 Mangas Coloradas dör.
1874 Cochise dör och det reservat han fått sig tilldelat, och som han delvis accepterat stängdes och indianerna fördes antingen till San Carlosreservatet (som var allmänt hatat) eller till Mescaleroreservatet i syd-centrala New Mexico.
1870- och 1880-talen. Apacheband som leddes av Victorio (Victorios war) och Geronimo lämnade San Carlosreservatet och flydde till Sierra Madre mountains i Mexico, där de härjade på båda sidor om gränsen. De höll sig skickligt undan militären som förstås var efter dem för att återföra apacherna till reservaten. 
Kampanjer ledda av general George Crook och överste Nelson Miles tvingade till slut fram en kapitulation.
1886 Geronimo var den siste apachen som gav upp.
Dessa chiricahuas som sökt friheten deporterades nu som krigsfångar under åtta år i Florida. Men det dröjde hela 25 år innan de erbjöds valen att antingen leva nära Fort Sill i Oklahoma, eller om Mescalerosreservatet i New Mexico.
 1913 

JICARILLA KRIGEN