google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Pensacola

250px-Pensacola_culture_map_HRoe_2012


 Pensacola levde i Florida Panhandle och östra Alabama, sannolikt under århundraden innan de stötte på europeerna. De försvann som ett folk och assimilerades med andra grupper under tidigt 1800-tal. De talade ett Muskogeanspråk.

Swanton: Indian tribes : Pensacola
Swanton: Pensacola

Pensacola people - wiki
Pensacola culturee - wiki