google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Muscogee (Creek)


MUSCOGEE eller CREEK
(om namnskicket se Swanton, 1922. s. 215). wiki Enc. of Alabama.

Creekindianer eller nuförtiden Muscogee är en stamkonfederation som en gång levde i Georgia och Alabama.

The First Alabamians. - You tube. - Alabama University.
Creek Indians in Alabama. - You Tube. - Alabama University.
Coming of the Creek War. - You Tube. - Alabama University.

The First Southerners: Creeks and Cherokees in Early Georgia [Lecture]. - You Tube.

300px-Benjamin_Hawkins_and_the_Creek_Indians

Målning från 1805 som visar Benjamin Hawkins undervisa Creekindianer.


Kronologi:
Klimatförändringar och så förstås de vitas sjukdomar vars epidemier i vissa fall föregick dem själva tvingade Creekindianernas (och övriga folk i området) att överge de stora befolkningscentra ofta med väldiga pyramider som kännetecknade deras förfäders förhistoriska städer. Dessa ”städer” med stora befolkningstal möjliggjordes av ett varmt klimat och introducerandet av jordbruket. Precis som i Europa där bronsåldern var en likartad tid och där ”högar” byggdes och där klimatet också förhindrade en vidareutveckling av kulturen med statsliknande samhällen, så tynade de blivande kungadömena bort av nämnda skäl. När de tidigaste spanska erövrarna anlände fanns inte mycket kvar av de folk som lämnat efter sig en mängd för de vita mystiska tecken på en högkultur. I övrig var sjukdomarna ett gissel i hela östra Nordamerika. Man beräknar att 90 procent av den den gamla befolkning försvann. Kvar blev en ganska välmående, men mer typiskt indianskt jordbruks, jakt och samlarkultur.

800 f kr -  1600 Tiden före de vitas ankomst. Indiansk forntid med expansiva kulturcentra och stora befolkningskoncentrationer. Kulturell nedgång orsakad av klimatförändringar och senare förstärkt av epidemiska sjukdomar.

1492 Columbus återupptäcker den amerikanska dubbelkontinenten.

1540 Den spanske erövraren Hernando DeSoto var den förste europe som genomkorsade Sydösterns inland. 

 På grund av spanska kolonisters övervåld allierade sig Muscogee med engelsmännen. 

1810 - Industrialismen i England behöver mängder av bomull. Sydöstra USA lämpar sig väl för bomullsodling och de vitas pockande efter indianlandet ökar dramatiskt.

1812-års krig, sammanfaller med shawneeledaren Tecumsehs försök att ena östindianerna. Leder bl a till Upproret 1813-1814 kvästes av Andrew Jackson. Senare fördrevs stammarna västerut till indianterritoriet i Oklahoma under det tidiga 1800-talets etniska rensning av indianer öster om Mississippi. (Indian removal).
 


Litteratur - etext

Swanton, John Reed 1873-1958
Aboriginal culture of the Southeast. - 54 s. : ill.
= Sid 673-726 i:  42 Annual report of the Bureau of American Ethnology 1924-1925. - Washington, 1928. SJ

Swanton, John Reed 1873-1958
Early history of the Creek Indians and their neighbors. - Washington : Government printing offie, 1922. - (Bulletin // Smithsonian Institutio, Bureau of American Ethnology, 73)

Swanton, John Reed 1873-1958  Wiki
Social organization and social usages of the indians of the Creek Confederacy. - 
= Sid 23-472 i: 42 Annual report of the Bureau of American Ethnology 1924-1925. - Washington, 1928.  SJ

Swanton, John
Notes on the Creek Indians. - 49 s. : ill. Plates.
= Sid 119-159 i: Bureau of American Ethnology // Bulletin 123. - Washington : BAE, 1939. - (Anthropological papers ; 10)

Swanton, John Reed 1873-1958
Religious beliefs and medical practices of the Creek Indians.
 = Sid 473-672 i: 42 Annual report of the Bureau of American Ethnology 1924-1925. - Washington, 1928. SJ

Swanton, John Reed 1873-1958  Wiki
Indian Tribes of the Lower Mississippi Valley and Adjacent Coast of the Gulf …Washington : Smithsonian institution. Bureau of Ethnology, 1911. - 489 s.  : ill. - (Bulletin // Smithsonian Institution BAE ; 43)

Armstrong, Robert F
Malatchi of Coweta : Creek diplomacy on the southeastern frontier, 1715-1756 / Robert F Armstrong. - Duke University. Department of History, 1989. - 124 p.
  Stencil. 
Malatchi, Chief of the Creeks, active 1747-1756Creek IndiansYamassee War, 1715Creek IndiansDiplomacy

Malatachi. - New Georgia Encyclopedia

Bushnell, David I
Native Villages and Village Sites East of the Mississippi. - Smithsonian : BAE, 1919. - 111 s. : ill. - Plates. - (Bulletin // Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology ; 69)
SJ

Myer, Edward
Indian trails of the Southeast. - 130 s.
= Sid. 727-857 i: 42 Annual report of the Bureau of American Ethnology 1924-1925. - Washington, 1928.  SJ

ÄLDRE RESENÄRERS BERÄTTELSER och KÄLLSKRIFTER

Hawkins, Benjamin 1754-1816
Creek confederay and a sketch of the Creek country. - 1848.

Adair, James, ca. 1709-1783
The history of the American Indians; : particularly those nations adjoining to the Mississippi, East and West Florida, Georgia, South and North Carolina, and Virginia : containing an account of their origin, language, manners, religious and civil customs, laws, form of government, punishments, conduct in war and domestic life, their habits, diet, agriculture, manufactures, diseases and method of cure, and other particulars, sufficient to render it a complete Indian system. : With observations on former historians, the conduct of our colony governors, superintendents, missionaries, &c. : Also an appendix, containing a description of the Floridas, and the Missisippi lands, with their productions -- the benefits of colonising Georgiana, and civilizing the Indians -- and the way to make all the colonies more valuable to the mother country. : With a new map of the country referred to in the history. - London : Dilly, 1775. - 464 s

Bartram, William 1739-1823
Travels through North and South Carolina, Georgia, East and West Florida, the Cherokee Country, the Extensive Territories of the Muscogulges, or Creek Confederacy, and the Country of the Chactaws. - 1794.
  Orig 1791.


Milfort, Louis 1752-1820
Memoir; or, A cursory glance at my different travels & my sojourn in the Creek Nation. - 1956.
  Bibliografi. 231-237

Woodward, Thomas Simpson
Woodward’s reminiscences of the Creek or Muscogee Indians : contained in letters to friends in Georgia and Alabama. - 1859.

ANNAT

Stitches in Time : The rebirth of Southeastern Woodlands Beadwork / by America Meredith. - FAAZINE 2015:3                 Tomochichi d 1739     Yamacraw


SÄRSKILDA PERSONER

TOMO-CHI-CHI

Jones, Charles Colcock 1831-1893
Historical sketch of Tomo-chi-chi, mico of the Yamacraws. - 1868.


ALEXANDER MCGILLIVRAY

Henderson, W A.
Alexander McGillivray, the last King of the Creeks. - 1903.
   McGillivray, Alexander ca 1740-1793.


RED EAGLE (William Weatherford)

Om Red Eagle, Creekledare vid slaget vid Hästskokröken 1814
Se: 
James, Marquis
Andrew Jackson : the border captain. - New York : Grosset & Dunlap, 1933. - (The Universal library ; 94) Index.
Kap. Red Eagle sid 164-184

Eggleston, George Cary, 1839-1911
Red Eagle and the wars with the Creek Indians of Alabama / By George Cary Eggleston. - New York, Dodd, Mead and company, 1878. - 346 p.

William Weatherford (Red Eagle) se Encyclopedia of Alabama.

”But where is he, the red plumed chief, who late
Wandered undaunted by that fortress gate?"

Red Eagle, William Weatherford, har intresserat poeter mer än fackkunnigt folk.
läs:

Meek, A. B. (Alexander Beaufort), 1814-1865 wiki
The Red Eagle : a poem of the South / by A. B. Meek. - Montgomery, Ala. : The Paragon press, 1914. - 114 p.
  Orig.ed. - 1855 

Indianska röster:


Joy Harjo.        


Harjo, Joy  f 1951
Karta över nästa värld / Översättning [och förord] : Stewe Claeson. - Stockholm : Tranan, 2012. - 128 s.
   
   Texter skrivna mellan 1983 och 2010.

Harjo, Joy
She had some horses. - New York : Thunder’s Mouth Press, 1997. - 74 s.
   Orig 1983.
   
Harjo, Joy
Crazy Brave: A Memoir. - 2012. - 169 s.

Posey, Alexander Lawrence
The poems of Alexander Lawrence Posey / Collected and arranged by Minnie H Posey ; with a memoir by William Elsey Connolly . - Topeka, Kan. : Crane Printers, 1910. - 192 p.
   Alex Posey, the Creek Indian Poet.

Spotify


Skönlitteratur:

Chateaubriand, Francois-René, vicomte de, 1768-1848
Atala and René / Edited with introduction and notes by Benjamin Lester Bowen. - 1901.

Övrig litteratur:

Ethridge, Robbie 1955-
Creek country : the Creek indians and their world. - Chapel Hill and London : The University of North Carolina Press, 2003. - 368 s. : ill.

Gallay, Alan
The Indian Slave Trade : The rise of the English empire in the American South, 1670-1717. - New Haven & London : Yale University Press, 2002. - 443 s.