google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Chickasaw 

Indigenous peoples of the Southeastern woodland wiki

Bushnell, David I
Native Villages and Village Sites East of the Mississippi. - Smithsonian : BAE, 1919. - 111 s. : ill. - Plates. - (Bulletin // Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology ; 69)
SJ

Stitches in Time : The rebirth of Southeastern Woodlands Beadwork / by America Meredith. - FAAZINE 2015:3


      Chickasaw

              
Chickasawindianerna ansågs som en stridbar stam som ursprungligen levde i norra delen av staten Mississippi. Jämfört med kusinerna Choctaw söderom, var de mer jägare än jordbrukare och ganska otillgängliga i sitt förhållande till de vita. När viltet minskade dramatiskt under 1800-talets början anpassade man sig till en jordbrukultur och blev med tiden en av de ”Civilserade stammarna”  Under kolonialtiden tog de parti för engelsmännen mot fransmännen och man fortsatte vänskapen med de vita i det att man hjälpte USAs trupper mot Creekindianerna 1793. Under epoken av etnisk rensning under 1800-talets början fördrevs de likt andra östliga stammar väster om Mississippi till indianterritoriet i Oklahoma. Under inbördeskriget stödde man sydstatsarmén. Vilket förstås gav USA anledning att ta deras land i Oklahoma dit de hade förvisats som så många andra östliga folk.

Böcker och texter:

Adair, James c 1709-c 1783
The History of the American Indians, particularly those nations adjoining to the Mississippi, East and West Florida, Georgia, South and North Carolina, and Virginia : containing an accout of their origin, language, maners, religious and civil customs, laws, form of government, punishments, conduct in war and domestic life, their habits, diet, agricuture, manufactures, diseases and method of cure…With obeservations on former historians, the conduct of our colony governors, superintendents, missionaries, & c. Also an appendix, containing a description of the Floridas and the Missisippi lands, with their productions — the benefits of colonizing Georgiana, and civilizing the Indians - - and the way to make all the colonies more valuable to the mother country… / by James Adair, trader with the indians. - 1775. 
  Värdefull skildring av indianerna (särskilt Chickasaw) som dock tyngs av eviga 
  resonemang om författarens idé om indianerna som härstammande från 
   judarna.
   Alt edition. 

  

Malone, James 1851
The Chickasaw Nation: A Short Sketch Of A Noble People. - 1922.                       I nobelpristagaren William Faulkners sydstatsromaner och noveller figurera Chickasaws förhållandevis ofta. Se mer här:                            

                                           

                    

Hogan, Linda
The woman who watches over the world : a native memoir. - New York/London : W.W.Norton & co, 2001. - 207 s.
Biografi.
   Rec. Kirkus.   Review

Hogan, Linda
The Book of Medicines : poems / by Linda Hogan. - Minneapolis : Coffee House Press, 1993. - 87 s.Musik:


Leona Mitchell, operasångerska är Chickasaw. YouTube