google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Seminoler och Miccosukee Bushnell, David I
Native Villages and Village Sites East of the Mississippi. - Smithsonian : BAE, 1919. - 111 s. : ill. - Plates. - (Bulletin // Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology ; 69)
SJ

Stitches in Time : The rebirth of Southeastern Woodlands Beadwork / by America Meredith. - FAAZINE 2015:3

Seminoler
Seminoleindianerna levde i historisk tid i Florida, men kan ändå sägas vara ganska sena där. Fast det beror lite på hur man menar. Seminole betyder ungefär ”rymlingar” och anspelar på de creekgrupper som flydde sydöstvart in i Florida och blandade sig med de rester av en ursprunglig indianbefolkning som fanns kvar där efter ihärdigt spanskt missionsarbete. Fortfarande under spanskt välde konfronterades seminolerna med Förenta staternas trupper under kriget 1812.

 Efter det första Seminolekriget 1817-1818, mycket orsakat av att förrymda afroamerikaner sökt skydd bland Seminolerna (Black Seminoles) och skapat oro bland de vita, kuvades deras motstånd av Andrew Jackson, varefter Spanien också kom att överlåta Florida till USA. 

  Försöken med en allmän etnisk rensning av östra USA  (Indian removal) under första hälften av 1800-talet orsakade ett andra Seminolekrig 1835-1842. Kriget blev otroligt kostsamt för USAs regering. 1.500 liv skall ha gått till spillo och kostnaden i dollar uppgick till 20.000.000. Seminolerna leddes bl a av sin berömde ledare Osceola, som stupade och större delen av Seminolefolket deporterades väster om Mississippi (Oklahoma)(Wiki), men en grupp blev kvar i Florida där de fortfarande har sitt reservat och gruppen kallas nu The Seminole tribe of Florida.

  
 
 Osceola målad av George Catlin.     Billy Bowlegs målad av Carl Wimar.

Kronologiskt:

Seminolerna tillhörde ursprungligen Creekstammen vars byar låg längs Chattahoocheefloden i nuvarande staten Georgia. 
- 1750  På grund av någon oenighet lämnade Secoffe, en av ledarna, sitt folk och utvandrade till Florida. Man slog sig ned i trakten av nuv. staden Gainsville.
- 1808 Lämnade ytterligare en skara creekindianer sin stam och byggde sig byar nära huvdstaden Tallahassee. Den kvarlämnade deln av creekstammen kallade de bortdragna för seminoler elle rymmare.

- Andra Seminolekriget 1835-1842
   Överfallet på Tillys Farm (Indianklubbens årsbok (1) 1961 s 104-113 Moberg: Överfallet på Tillys Farm)

Innan kalikån blev dominerande bland seminolerna var de klädda i hjortskinn.

                                         


Litteratur:

Hagberg, Viktor 
Osceola - seminolernas uppgående sol. - 33 s. 
= Sid. 20-52 i: KRIGSÖRN..., 1971.

Moberg, Gösta 
Osceola - seminoleindianernas store hövding. - 13 s. 
= Sid. 96-108 i: INDIANKLUBBENS, 1962.

Stingl, Miloslav 
Floridas sol och död / Seminolerna ger sig inte. - 15 s. 
= Sid. 89-103 i: STINGL, 1979.

Linderholm, Helmer 
De okuvliga seminolerna. - 15 s. 
= Sid. 170-184 i: LINDERHOLM, 1983.

Wennersten, Lennart 
Osceola ca 1804-1838. - 2 s. 
= Sid.   71-72   i: BERÖMDA..., 1983. 
= Sid. 131-132 i: INDIANBOKEN, 1986. 
= Sid. 179-180 i: NYA..., 1990.

Moberg, Gösta 
Överfallet på Tillys farm. - 10 s. 
= Sid. 104-113 i: INDIANKLUBBENS..., 1961. 
  2:a seminolekriget.

MacCauley, Clay    Alt
The Seminole Indians of Florida.  - 63 s. : ill.
= Sid 469-532 i: -  5th Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the years 1883-1884. - Washington : BAE : Smithsonian Institution, 1887.

Cohen M[yer] M.
Nortices of Florida and the Campaigns. - 1836.
   En journal från striderna med Seminolerna 1836, som inleds med en kort   
   berättelse om Floridas historia och indianerna där. 
   Ämnen: Andra Seminolekriget 1835-1842

Moore-Wilsson, Minnie
 1859-1937.
The Seminoles of Florida. - 1896.
        1910. -  Enlarged and illustrated ed.
        1920

Coe, Charles H. 1856-1954.
Red Patriots : The story of the Seminoles. - 1898.
   Bibliografi sid. 270-272.

Sökning: Andra Seminolekriget 1835-1842.

Welch, Andrew
A narrative of the early days and rembrances of Oceola Nikkanochee : Prince of Econchatti, a young Seminole Indian ; son of Econchatti-Mico, king of the Red Hills, in Florida ; with a brief history of his nation, and his renowned uncle, Osceola, and his parents : and amusing tales, illustrative of Indian life in Florida. - 1841.

Osceola skall alltså ha varit hans farbror!! Det är från Welch historien om att Osceola skulle huggit en kniv i ett fördragsdokument (Treaty of Paynes slanding skall ha sitt upphov. 


Fiktion:

Whitman, Albery A. 1851-1901   Afroamerikansk poet
Twasinta’s Seminoles : Or rape of Florida. - 1885.
   Episk berättelse om afroamerikaner och indianer.

Ellis, Edward S. 1840-1916.
Osceola, chief of the Seminoles / by colonel H R Gordon. - 1899.


Kuriosa:
Karen Blixen skall ha använt Osceola som pseudonym när hon skrev sin ungdomsdiktning. Kanske inspirerad av att hennes far levt bland Chippewaindianerna. Ja han hade t o m ett barn med en chippewakvinna.

Selma Lagerlöfs författarskap skall ha utlösts efter att hon hade läst (sannolikt) Mayne Reids roman Oceola. Titelns stavning och uppgifter i boken Mårbacka talar sitt tydliga språk.

ORIGINALTITEL: 
OCEOLA THE SEMINOLE. 1858.

Reid , Mayne 
Oceola eller den uppgående solen / öfversättning af C.J. Backman. - Stockholm : Brudin, 1862. - 644 s. 

Övrig litteratur:

Spoehr, Alexander
Camp, Clan, and Kin among the Cow Creek Seminole of Florida. -  Chicago : Field Museum of Natural History, 1941. -  27 s. - (Anthropological series ; 1941 : 1).  
 Publication 498. - Vol 33.


Spoehr, Alexander
Kinship system of the Seminole. -  Chicago : Field Museum of Natural History, 1942. -  113 s. - (Anthropological series ; 1942 : 2).  
 Publication 513. - Vol 33.


Spoehr, Alexander
The Florida Seminole Camp. -  Chicago : Field Museum of Natural History, 1944. - 33 s. : ill. - = P 117-150 + plates. - (Anthropological series ; 1944 : 3).   
   Publication 567. - Vol 33.

Cd-skiva. 


Billie, Chief Jim
Old ways. - Seminole records 095-09
   Contemporary folk. AMG

Artister

Sanchez, Paula Bowers