google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Yamasee 


1715-1717  YAMASEEKRIGET      wiki

Yamasseekrigen var en vida spridd revolt mot handelsmän från Carolinakolonierna som engagerade främst Creeks, Choctaws och en del Cherokeer. Kriget började 1715 när Yamaseeindianerna plötslig gjorde uppror och dödade Thomas Nairne, indianagenten för SydCarolina och flera handelsmän. I en vida spridd och koordinerad raid dödades andra traders (handelsmän) i Choctaw och Creekstäder och man anföll plantager längs kusten.  Kriget tog slut 1717 när carolinierna slöt fred med Creeks. Hjortskinnshandeln hade lidit avbrott under stridigheterna och fick inte fart förrän kanske 1722.  Efter Yamassekriget ändrades rivaliteten mellan England, Spanien och Frankrike. Creekkonfederation fick fler medlemmar som inkluderade såväl muskogetalande och inte muskogeetalande talande folk. Staten Georgia kunde nu skapas eftersom Yamasseindianerna var starkt reducerade. De kvarlevande kom att kallas Yamacraw och fanns efter en tid sin hemstad bland Lower Creeks.

download


Armstrong, Robert F
Yamasee war
= p 45-ff
in:
Armstrong, Robert F
Malatchi of Coweta : Creek diplomacy on the southeastern frontier, 1715-1756 / Robert F Armstrong. - Duke University. Department of History, 1989. - 124 p.
  Stencil. 
Malatchi, Chief of the Creeks, active 1747-1756Creek IndiansYamassee War, 1715Creek IndiansDiplomacy

Crane, Verner W., 1889-1974
The Southern Frontier, 1670-1732 / Werner W  Crane. - Durham, N.C. Duke university press, 1928. - 391 p.  Yamasee war p. 162 ff.
  Index.

Tryckt litteratur:

Gallay, Alan
The Yamasse war. - 30 p.
= p 315-344 in: 
Gallay, Alan
The indian slave trade : the rise of the english empire in the american south 1670-1717 / Alan Gallay. - New Haven & London : Yale University press, 2002. - 444 p.