google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Tahltan (Nahane)

Tahltan
Nahane Athabasker


Tahltanindianerna utgör den sydvästra delen av Nahanetalande Athabaskindianer.
Nahane, ”folket i väst” bildar en utpost i väster för athabaskfolken. De vandrade över en avsevärd bit av Britisch Columbia och närliggande delar av Nordvästterritoriet. Från Nassflodens huvudfåra till Mackenzieflodens uppland, en platå mellan Klippiga bergen och kustbergen.
  De fyra grupper som utgör Nahane (och som väl kan tänkas varit en grupp i forna tider) talade dialekter av samma språk och kultur även om de kände sig som fyra oberoende folk. 
  1. Taku (väl att skilja från kustfolket Tlingit Taku) befolkar just Takuflodens dalgång och bifloder.
 2 och 3. Kaska kallas de två norra Nahanegrupperna. (På andra sidan vattendelaren och räknas bäst till Mackenziesubarktis)
 4. Tahltan är den fjärde Nahanegruppen och deras strövområden korsar
 till en del Stikinefloden (men de skall inte förväxlas med Stikine Tlingit).

Nahane i litteraturen:
De många och svåridentifierade indianska grupper som befolkar Jack Londons noveller är utöver de nordligaste Tana- och Tlingitgrupperna en del Nahaneband.


Teit, James
Notes on the Tahltan indians of British Columbia. - 12 s : ill. + pl.
= Sid. 337-349 i:
Boas anniversary volume; anthropological papers written in honor of Franz Boas .. New York : Stechert, 1906. - 559 s : ill.   (ContentsIndex)