google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Innu - Montagnais, Naskapi, Mistassini
  Innu Nation

  Beteckningen Montagnais-Naskapi omfattar några algonkinindianska grupper i östra Subarktis och namnen motsvarar geografiska enheter som befolkade skilda vattenområden på Quebec-Labradorhalvön. 
    Grovt sett kan man säga att Montagnais bodde i avrinningsområdet där floderna går mot St Lawrencefloden, medan Naskapi levde i landet vars floder flyter ut i Ungava Bay och nora Atlanten. En tredje grupp, Mistassinni (Ofta kallade Eastern Cree) finner vi längs floder och sjöar som flyter ut i James- och Hudsons Bays. Alla tre grupperna talar dialekter av språket Östliga Cree och utgör en del av en mycket större algonkinsk språkfamilj. De nordliga Naskapi har goda kontakter med de sydligare grupperna trots sin geografiska och ekologiska bindning till faunan i det nordöstra avrinningsområdet. 
    Deras ekonomi var i väldigt stor utsträckning baserad på renjakten. Det vanligaste bland de här löst organiserade grupperna är ju en årscykel som baseras på flytt från inlandet till kusten under sommaren då stora grupper kunde samlas i större läger och sedan under vintern spred man sig i små jaktläger i inlandet. För Naskapi var sommarlägren vid kusten inte fullt så nödvändiga då de hade större intressen av att lägga ner mängder av ren vid utvalda jaktplatser och valde i senare tid att gå söderut och handla med släktingarna Montagnais.

  Historiskt var emellertid Montagnais och Naskapi skilda grupper. De förstnämnda blev starkt influerade av europeerna redan under tidigt sextonhundratal. Naskapi först under 1800-talet och rent ut sagt demolerade som en etniskt fungerande grupp efter 1950.Se t ex:

  VanStone, James W.
  Material Culture of the Davis Inleet and Baren Ground Naskapi: the William Duncan Strong Collection - Chicago, Ill.: Field Museum of Natural History in Chicago. - (Fieldiana ; 7)

  Speck, Frank G.
  Hunting charms of the Montagnais and Mistassini / by Frank G. Speck and Geroge G. Heye. - New York : Museum of the American Indian, Heye foundation, 1921. - 19 p.: ill. - (Indian notes and monographs)


  Vanstone, James W.
  The Speck collection of Montagnais material culture from the Lower St Lawrence drainage, Quebec. -1982.

  Montagnais är en av de indiangrupper som europeerna kom i kontakt med allra tidigaste i Nordamerika. Förutom tidiga sjöresenärers sporadiska berättelser om dem kom de att bli ett av de huvudfigurerande  i Jesuiternas berätelser från tidigt 1600-tal.

  Nu, sedan 1950-talet har de tyvärr tillsammans med Naskapi mest blivit kända för den fruktansvärda misär som folken drabbats av sedan de lurats överge sin traditionella livsföring och samlas i bofasta byar med sprit, knark och elände som karaktäristiska. Självmordsfrekensen bland några av byarna är högst i världen.  Läs t ex: (Här i fulltext online)

  Samson, Colin
  Canada’s Tibet : the killing of the Innu / written by Collin Samson, James Wilson och Jonathan Mazower. - London, UK : Survival, 1999.

  Samson har också skrivit en bok om tragedin:

  Samson, Colin
  A Way of Life That Does Not Exist : Canada and the Extinguishment of the Innu / Colin Samson. - London : Verso, 2003. - 388 s. : ill.

  Äldre texter från området är den viktiga:

  Turner, Lucien M. 1848-1909
  Ethnology of th4e Ungava district, Hudson Bay Territory. - 191 s : ill.
  = Sid 159-350 i: 11th Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the years 1889-1890. - Washington : BAE : Smithsonian Institution, 1894.
    The indians s. 181-184. The Nenenot or ”Naskopie.” s. 267-350. Utmärkt 
   etnografi.


  Michelson, Truman
  Linguistic Classification of Cree and Montagnais-Naskapi dialects. - 27 s. 
  = Sid 67-95 i: Bureau of American Ethnology // Bulletin 123. - Washington : BAE, 1939. - ( Anthropological papers ; 8)


  Forskningshistoria:

  En av de modernare forskare som skapat lite reda i kunskaperna om Innufolken var den norske antropologien George Henriksen. 

  Se:
  Waehle, Espen
  En humanistisk antropolog - Georg Henriksen interjvuet av Espen Waehle. - (Ur Norsk antropologisk tidskrift  // 2008 ; 02-03.

  Dansken Kaj Birket-Smith har funderat över indianfolkens vandringar i förhistorisk tid. Han menar att Innu inte är så gamla på Labrador. Se:

  Birket-Smith, Kaj
  Folk wanderings an cultural drift in Northern North America / Paper read at the 18. Scandinavian naturalist congress. - 32 s.= Sid 1 - 32 i :Journal de la Société des Américanistes // 1930 ; 22.

  FÖRSTA KONTAKTER

  Biggar, H P 
  The Early Trading Companies of New France : A contribution to the history of commerce and discovery in North America. - Toronto, 1901.