google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Oglala


Oglala wiki

HydeGeorge E

Red Clouds Folk : A History Of The Oglala Sioux Indians. - Norman : Univesity of Oklahoma press, 1937. - 331 p. - (The Civilization of the American Indian)

Tuttle, Edmund Bostwick
The Boy's Book about Indians: Being what I Saw and Heard for Three Years on the Plains. - Philadelphia : J. B. Lippincott & co, 1873. - 207 p.

Kelly, Fanny, 1845-1904
Narrative of my captivity among the Sioux Indians : with a brief account of General Sully's Indian expedition in 1864, bearing upon events occurring in my captivity / by Fanny Kelly. - Hartfordd, Conn. : Mutual Publishing Company, 1873. - 285 p.
   Fångenskapsskildring.

Oglalanationen delades in i tre större band, 
vart och ett av banden delas sedan in i mindre grupper med olika namn, vanligen efter deras ”hövding”, starke man eller ledare


Läs mer: http://amertribes.proboards.com/thread/1823/oglala-band-structure#ixzz5fKL2znuX

Oglalas (Tidiga generationer 1800-1825)

Oglalaolket har runt 1804 rekonstruerats som bestående av 1000 individer, 100 tipis, fördelade på två ”större grupper”, oshpaye, bestående av uppskattningsvis fem läger eller sub-band (wichoti) och 14 tiyoshpaye (storfamiljer). Minsta enheterna är små familjeläger tiwahe.

Oshpaye (större grupp) A
Oglala proper maximal band (oshpaye): approximately 600 people, 60 lodges in 1804.

1. Oglala-hca, true Oglala

Mahto, or Bear tiyoshpaye: Sitting Bear- familjen (till American Horse familjen)
Iwayusota, Used Up by Begging (till Walks Underground, Black Bear familjerna)
Ite Shicha, Bad Face: Fast Whirlwind-familjen.

2. Tashnahecha-yuta , Ground Squirrel Eaters

Tashnahecha-yuta : Bad Wound familjen.
Kiyuksa, Break in Middle: Stone Knife, White Swan familjen.
Kiyuksa, systerband till ovan: Two Crows familjen.

3. Hunkpatila, Camp at the Horn

Night Cloud band?: Standing Bull familjen.
Red Lodge band?: Yellow Eagle familjen.
Kapozhela, Light-weight: Black Elk familjen.

Oshpaye (större grupp) B.

Shiyo : uppskattningsvis 400 individer, 40 tipis in 1804.

1. Shiyo proper (to Brules, c. 1830+)

Shiyo-tanka, Large Prairie Hen
Homna, Smells of Fish
Shiyo-suhula, , Small Prairie Hen

2. (Remain with Oglalas, c. 1830+)

In 1820s: Shoulder familjen?
In 1820s: Shell Man familjen?

[Troliga villospår.
Oglalanationen kring år 1804. Det är det år då  Tabeau och Lewis & Clark ger oss en del data om bandstrukturen. Tabeau säger att "Okondanas” en Teton Lakota stam består av två undergrupper, egentliga "Okondanas” och "Chihaut". Lewis & Clark skriver dem såhär: "Okan-dan-dahs" and "She-o". Namnen är skrivna som de vore talade av sagesmän som talar d-varianten av Siouxspråket när man nämner 'To Scatter One's Own', och shiyo, spetsstjärtad präriehöna. Det skulle i så fall vara band av maximal storlek omfattande flera hundra personer vardera. Det är mycket möjligt, särskilt som Lewis & Clark inte hade någon vettig tolk vid tillfället, att det här beskrivna istället är Medicine Buffalos santesiouxer (östliga sioux) som assisterade Lewis & Clark under resan uppför Missouri].

Förändringar perioden 1805-1825:

Antalet individer 1825 uppskattas till ca 1500 (Gen. H. Atkinson report), vilket innebär en 50% ökning jämfört med rekonstruktionen för 1804. Typiskt för samtliga Tetons är kring  17.5% tillväxt för tiden1804-1825 (se K. M. Bray, ‘Teton Sioux Population History, 1655-1881’,Nebraska History, 75: 2, p. 174, Tabell 3), det skulle innebära en nettotillväxt på 325 individer, i.e. som förenas med Oglalas från andra Lakotagrupper.

Bray antar att dessa kan identifieras som Kuhiyanbandet,som slöt sig till de två Kiyhuksa tiyopshpaes, vilka formade kärnan av en ny ”större grupp” som skulle framträda kring åren 1825-1835. Mestadels var dessa nykomlingar från Brulegruppen. Någrda var Miniconjo. Kuhiyan var oftast fördelade på två läger:

1. De som sannolikt förenar sig med Oglalas vintern 1804-1805 i samband med hunkaceremon (se J R Walker ”Lakota Belief and Ritual, docs 72-78.

Little Bull family (till Whistler-Two Lance familjen)

Paints His Chin Red family (till Little Dog-Spotted Horse-Big Brain-No Flesh familjerna)

2. De som förenas med Oglala permanent 1820 (efter att en tid flutit mellan Brule och Oglalas tältcirklar med början 1812. (Se t ex Cloud Shield winter count; He Dogs berätelse för S. Mekeel).

Two Arrows-Lone Man family (blandar sig med Bad Face tiden 1825-1840)
Man Afraid of His Horse familjen (blir Payabyabandet, går upp i Hunkpatilalägret tiden 1825-1840).

Läs mer: http://amertribes.proboards.com/thread/1823/oglala-band-structure#ixzz5fKKTwCJS

Vid tiden innan Oglalas slutligen tvingades in på reservaten såg grupperna ut såhär: Oyupe, True Oglala oich Kiyaksa.

Oyupe Tiyošpaye

True Oyupe (Big Road's band). Hit hörde: Black Elk
Wakaŋ
Makaicu
 (Red Dogs band)

Oglala Tiyośpaye

True Oglala
Caŋkahuaŋ
 (He Dogs band). Hit hörde också: Short BullAmos Bad Heart Bull.
Hokayuta (Black Twin's band)
Huŋkpatila (Little Hawk and Crazy Horse's band)
Iteśica (Red Cloud's band)
Payabya (Young Man Afraid of His Horses's band)
Waglue (Chief Blue HorseAmerican Horse and Three Bear's band). Wagluhe wiki.

Kiyaksa Tiyošpaye

True Kiyaksa
Kuinyan
 (Little Wound's band)
Tapišleca (Yellow Bear's band)

Se vidare Kingsley Bray http://amertribes.proboards.com/thread/1823/oglala-band-structure
Body Parts (Sihasapa) - Looking Walker Woman

                   Old Smoke 1774-1864,
                   Walks as she thinks
                                                      mor till Red Cloud)
                                     !
Man Afraid of his horses, 1800-1889,
American horse, 1830-1876,
No neck + systersonen Red Cloud + uppfostrade Bull Bear II - 1865 efter faderns död 1841.
                                      !
Man Afraid of his horses dy 1836–1900


Stone chief

Bull Bear - 1841 Eastern Oglala (Kiyaska)
            
  Little Wound 1835-1899?, Bull Bear II - 1865.
              Kuinyan branch of the Kiyuksa band (Bear people)

- Old Smoke, ledare för Wagluge (Loafers), skjortbärare

- American horse, dä son till Old Smoke,men det var inte American horse d y. 1840-1908.
 Han var emellertid svärson till Red Cloud.

A note on the Oyuhpe: This important Oglala band is not represented on my baseline list. There is strong evidence that this band existed as an important Oglala subdivision from early in the 1700s, and it is attested from the 1830s forward as a strong Oglala band. My research does suggest however that in the late 18th-early 19th centuries the Oyuhpe were primarily associated with the Northern Teton or Saone tribal divisions, principally the Miniconjou. This Miniconjou connection would remain strong after the Oyuhpes rejoined the Oglalas in the decade 1825-35, and is reflected in e.g. the fact that Amos Bad Heart Bull, in his drawing of the 1875 Black Hills Council, identifies the camp circle corresponding to the Oyuhpe as "Oklala Minikowoju".

Fotosamlingar

Gardner, APhotographs of Red Cloud and ....

Jackson
Photographs of indians….

Fletcher, Alice C
The Dakota Elk ceremony -7 p.
= Sid 526-532 i:
Source book in anthropology / by A L Kroeber and T T Waterman. - Berkeley : University of California Press, 1924. - 586 p. : ill.
  Bibliography.