google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Andedansen


Dans och framtid 1890 års Ghost Dance-rörelse och de nordamerikanska ursprungsfolkens religiösa praktiker i svensk-amerikanska tidningar, 1857–1891 : Dance and Future The Ghost Dance Movement of 1890 and the Religious Practices of Native North Americans in Swedish-American Newspapers, 1857-1891 / Fredrik Jansson. - 2020. 
Examensarbete, 30 HP
Wounded Knee Massace

Ghost Dance


Yttre
Wowoka
Smohalla


Tidiga
Red Cloud

I skymundan eller nonacitive
Little Wound Taopi Chikala 1835
Spotted Tail 1823-1881
Gall (Pizi) 1840-1894
Crow King
Hollow Horn Bear, brulé som i sin ungdom lett många attacker på Union Pacificbanbygget och 1880-86 varit kapten för indianpolisen. Företrädde konservativa motståndspartiet. ”Jag vet att jag måste dö och jag tror det vore bättre för mig att falla med vanpen i hand än att svälta ihjäl vid agentens dörr! (S 49 Malm).
Luther Standing Bear f 1868-1939
Young Man Afraid of His Horse (Tasunke Kokipapai)
Running Antelope

Aktiva kring Wounded Knee
Kicking Bear
(Arnold) Short Bull

John Grass (Peji) 1836-1918)
Hump Canchacha-ke 1847-1908
Crow Dog 1833-1913

Centralfigurer
Two Strike 1831-1915
Big Road (Canka Tanka) Oglala
Lyckades föra större delen av Crazy Horsesiouxerna över kanadagränsen till Sitting Bulls flyktingläger. Där var självfallet Kicking Bear med. Malm: Dödsdans s 31.

Spotted Elk (Hehaka Galeska) bror till Touch the Clouds (Big Foot uppehöll sig vintern 1876-77 i Crazy Horse läger men kapitulerade på vårvintern vid Cheyneen Rive Agency.)

Touch the Clouds (Minneconjou) (Malm Dödsdans s 33)

Kring Sitting Bull
William (son)
Henry (son)
Crowfoot (son) (s 75 Malm)
John Sitting Bull fosterson 1864?-1955
Little Assiniboine (Hohe Cikana, Jumping Bull) ca 1844-1890, assiniboineyngling som Sitting Bull räddat livet på genom att ta upp honom som fosterbror. Hade sitt tält väster om Sitting Bulls stugor. Dog tillsammans med SB 1890.
Henry Oscar One Bull (Tatanka wanjila) 1853-1947. 
Standing Holy
Andrew Fox, Sitting Bulls handsekreterare (Malm s 73)
Gray Eagle
Seen by Her Nation (syster till Gray Eagle)
Four Times (Syster till Gray Eagle) (Malm s 75)
Mordet på..
Henry Bullhead (Tatanka Pah, Afraid of Bear) kapten för reservationens indianpolis 1878-81, 
Crazy Walking, indianpolis 
Catka, indianpolis (Malm s 89)

Yellow Bird
Hellow Breast s 35
Cloud Horse s 35
Good Thunder
Little Gun
Mash the Kettle
(Enligt Malm följde med Kicking Bear och Short Bull till Wowoka).
No Water
Jack Red Cloud
Fastt Horse (Polis) s. 66 Malm. 
Little (Charging Hawk) död 1932 s (70 Malm)
Running Antelope
Red Leaf Wazhazhabrulé


Short Bull (Brule) 1845-1924
Little Wound s 45 ff
Black Elk Hehaka Sapa 1863-1950

”Vita”
D H Gallahgher agent s 42
William Selwyn, halvblod 

McGillycuddy, agent
Philip Wells, tolk
Mary Colllins 1846-1920 missionär som sedan 1886 haft sin egen station 12 km nedåt Grand River vid den siouxby där Running Antelope var hövding. (Malm s 73)