google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Crow 


Crow

Crow Absarokee Kråkindianer
Kråkor och Hidatsas var en gång ett gemensamt folk. Hidatsas har olika förklaringar till hur de kom att bosätta sig mellan Heart och Knife-floderna. Awaxawigruppen menar att de kom från sydöst för länge sedan och flyttade norrut. Först till Devils Lake och sedan till Missouri, är de stötte på Mandanbyarna och en Hidatsaby av Awatixasfolket som hade fått fotfäste där. De egentlig Hidatsa skiljde sig från Awaxawis  i västdra Minnesota och flyttade norrut och sedan söderut till Devils Lake. Sedan stötte man på mandanerna och därefter bosatte man sig norr om dem och vid Knife River.
  En tid efter detta gav sig en grupp HIdatsa iväg och började en process som kom att bli vad som senare blev känt som Kråkindianer. Antropologer och historiker har daterat händelsen till någon gång mellan 1450 och 1700. Indicier från kråkindianskt krukmakeri  gör det trdoligt att kråkindianer kan ha nått Big Hordnbergen kring 1500-talet. Hidatsatdraditionen menar att allt hände innan de nådde Missourifloden. Bergskråkorna kan mycket väl ha nått de nordvästdra prärierna tvåhundra år innan flodhidatsas. (Calloway: One vas Winter Count)

Crow nation Wikipedia

Linderman, Frank B
American: The Life Story of a Great Indian. - 1930.

Linderman, Frank B
Plenty Coups : Chief of the Crows / Illustrated by H M Stoops. - Lincoln : University of Nebraska press, 1962. - 341 p. : ill.  Wiki

Lowie, Robert H[arry] 1883-1957
Societies of the Crow, Hidatsa and Mandan Indians. - 1913. - 215 p. : ill. - (Anthropological papers of the American Museum of Natural History ; 11:3)
  Pag  143-358.

Lowie, Robert H[arry] 1883-1957
The Sun Dance of the Crow Indians. - New York:, 1915 - 50 p. - (Anthropological papers of the American Museum of Natural History ; 16:1)

Lowie, Robert H[arry] 1883-195
Notes on the social organization and customs of the Mandan, Hidatsa, and Crow Indians. - New York:, 1917. - 99 p. -  (Anthropological papers of the American Museum of Natural History ; 21:1)

Lowie, Robert H[arry] 1883-1957
Myths and traditions of the Crow Indians. - 1918. - 308 p. - (Anthropological papers of the American Museum of Natural History ; 25:1)
Bibliography: p. 305-306

Lowie, Robert H[arry] 1883-1957
The tobacco society of the Crow Indians. - New York:, 1919. - 99 p. : ill. - (Anthropological papers of the American Museum of Natural History ; 21:2)
  Pag s. 101-199.

Lowie, Robert H[arry] 1883-1957
The material culture of the Crow Indians. - New York :, 1922. - 68 p : ill. -  (Anthropological papers of the American Museum of Natural History ; 21:3)
   Pag 201-268

Lowie, Robert H[arry] 1883-1957
The religion of the Crow Indians. - New York:, 1922. - 134 p. : ill. -
(Anthropological papers of the American Museum of Natural History ;  25:2)
   Pag 310-444


Lowie, Robert. H
Primitive Religion. - London : Routledge and sons, 1936. -
  Crow religion. - 30 s. - Index.

Archive.org

Lowie, Robert H.
Marriage and society among the Crow indians. -5 p.
= Sid 364-369 i:
Source book in anthropology / by A L Kroeber and T T Waterman. - Berkeley : University of California Press, 1924. - 586 p. : ill.
  Bibliography.