google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Mandaner 


Mandaner har säkerligen sitt ursprung i Ohiolandet när tiderna där blev svåra flyttade man ut till präriernas floddalar.

Peter Dorsch har skrivit en suverän essä om manderna, bland annat som handelsfolk. 
Dorsch, Peter
Manda och Hidatsa

Lowie, Robert H[arry] 1883-195
Notes on the social organization and customs of the Mandan, Hidatsa, and Crow Indians. - New York:, 1917. - 99 p. -  (Anthropological papers of the American Museum of Natural History ; 21:1)

© Staffan Jansson 2017