google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Mandaner 


Mandaner har säkerligen sitt ursprung i Ohiolandet när tiderna där blev svåra flyttade man ut till präriernas floddalar.

Catlin, George
Mandan village…. i:

Catlin, George, 1796-1872
Letters and notes on the manners, customs, and condition of the North American Indians : In two volumes / by Geo. Catlin. - New York : Wiley and Putnam, 1842. : ill.
  Vol 1.- 264 p.
  Vol 2. - 266 p.

Peter Dorsch har skrivit en suverän essä om manderna, bland annat som handelsfolk. 
Dorsch, Peter
Manda och Hidatsa

Lowie, Robert H[arry] 1883-195
Notes on the social organization and customs of the Mandan, Hidatsa, and Crow Indians. - New York:, 1917. - 99 p. -  (Anthropological papers of the American Museum of Natural History ; 21:1)