google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Chiwere siouan-folken


Chiweretalande folk som kom att etablera sig på prärierna var en gång en del av Winnebagofolket (Ho Chunk)  som levde väster om de Stora sjöarna. Någon gång splittrades Winnebagos och en grupp drog västerut. Den gruppen i sin tur splittrades i de tre grupper vi känner som Chiweretalande siouaner på prärien, nämligen Otoe, Missouria och Iowa.
  För Winnebago (Ho Chunk se : Östra skogslandet