google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

BASSÄNGOMRÅDET 


Steward, Julian H
Basin-Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups. - Washington : BAE, Smithsonian Institution, 1938. - 346 s. -  (Bulletin // Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, 120)

Shoshonetalande folk var en grupp bland andra som rörde sig ut från Great Basinområdet. Så tidigt som för 9500 år sedan kan man se en folkförflyttning mot Klippiga bergen som en reaktion på klimatförändringar i området. Torka drabbade Great Basin och den bergstradition som blev följden kan ha överlevt i Montana och Wyoming omkring 5000 år. Söder därom levde den kvar till bortåt 1300 e kr. Numictalande förgångare till de i historiskt tid kända Utes och Shoshone flyttade in och folken som tidigare bebott bergsregionen antingen flyttade ut eller blandade sig med nykomlingarna.  Andra shoshonetalande folk tycks ha migrerat från södra Sierra Nevada över Great Basin någon gång efter år 1000 och de nådde nog inte Wyomingtrakterna förrän under 1400-talet. När europeerna anlände var Greata Basin bebodd av Numictalande folk som Gosiutes och Paiutes, som i olikhet mot den tidigar Fremontkulturen som föregick dem, inte odlade majs, bönor eller squash men är kända för många olika stilar av korgmakeri, lerkrukstillverkning och pilspetstillverkning.  Man antar att Numiktalande folk spred ut sig i Bassängområdet för ca 1000 år sedan.