google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Modoc 

Modoc

Språk:
Shapwailutan : Lutuamian : Klamath, Modoc  (Mer om språk på platån)

Indiangrupp i sydvästra Oregon och norra Kalifornien. 1864 sålde Modoc och Klamathfolken merparten av sitt stamland till Förenta Staterna och etablerade sig på Klamathreservatet. 1870 ledde en stamledare vid namn Captain Jack (Kintpuash) en del av stammen tillbaks till Kaliforniagränsen och i det därpå följande Modoc-kriget (1872-1873) dödades två fredsförhandlare. Efter att indianernas upprorsförsök slagsits ned hängdes deras ledare och stammen delades och en grupp fördes till Oklahoma och övriga till Klamathreservatet. 

Joaquin Miller har skrivit en skildring av Modocindianerna ”Life among the Modocs”. 

Modocupproret : svenska texter: se http://web.comhem.se/historiaocharkeologi/Bibliografi/facklitteraturen/plata--och-bassangomradet.html.


Kintpuash (Captain Jack) 1837?-1873.