google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Kalispel 


Språk: Salish : Kalispel [1. Kalispel 2. Spokan 3. Flathead (Salish)]
Kalispel 
Ql’ispé (Pend d’Oreille or Kalispel) and Séliš (Salish or Flathead) People : Flathead Watershed Sourcebook

Hodge,F: Handbook of North American indians - Kalispel (Blandar också ihop Kalispel med Pend d’Oreille) se nedan. Lahren och Carling i Handbook of North American indians Platreau, får utgöra riktmärket)

Kalispelfolket har ofta blandats ihop med Pend d’Oreilleindianerna. Så gör t ex de Smet. Orsaken är förstås att Kalispel interagerade med många grupper och hade själva ingen stark social kontur. Kontakter med andra kunde gälla handel, buffeljakter på prärierna och annat samarbete av försörjningsnatur som insamlandet av camas, eller fiske. Fisket utförde man t ex på Spokanterritorium. Själva höll man till längs en östvästlig viktig handelsväg, Pend d’Oreille River som var den självklara vägen för alla som skulle genom bergen mot Columbia River-trakten. Colvilleilndianerna vid Kettle Falls kontrollerade en av de viktigaste handelsplatserna på centrala Platån, där Lakes, Okanagan, Sanpoil, Spokane, Coeur d’Alene, Nespelem, Methow, Chelan och Kalispel träffades. Vid Spokaneindianernas handelsplatser träffade de dessutom Columbia, Nez Perce och Palousefolken. De här kontakterna blev bara starkare när en gång hästen gjort sitt inträde bland Platåindianerna.  Kring 1810 var folken väl försedda med hästar.

  Det stora kontaktnätet var förstås inte bara baserat på handel utan giftermål var mycket vanligt mellan de olika Salishtalande grupperna som t ex Flathead, Coeur d’Alene, Spokane och Colville och stundtals även med de Sahaptintalande Nez Perce.

Språkligt talar Spokan och Flathead (Salish) också Kalispelspråket, som alltså är ett Salishspråk. 

     Länk: Kalispel Indians  
               Catholic Encylopedia                       

                   

Diomedi, Alexander, 1843-1932
Sketches of modern Indian life / by Alexander Diomedi. - [S.I : s.n] - 1894. - 79 p.
   Calispelem (Kalispel) s 17 ff.

de Smet, Pierre-Jean 1801-1873
De Smet's Letters and sketches, 1841-1842. - Philiadelphia : Fithian, 1843. - 411 p.

de Smet, Pierre-Jean 1801-1873
New Indian sketches / by Pierre Jean de Smet. - New York : Sadleir, 1863. - 198 p.
  Life of Louise Sighouin.--Indian sketches.--The short Indian catechism in use among the Flatheads, Kalispels, Pends-d'Oreilles, and other Rocky mountian Indians.

                                          


Pend dOreille River