google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Cayuse       

Cayuse - wiki

Cayuseindianerna är ett typiskt exempel på hur långt västerut väsentliga element av präriekulturen spreds under ganska tidigt 1800-tal. Kanske tidigare. Hästen fanns här långt innan Dakota sioux och Cheyenne var beridna. Dessutom bedrev man medveten hästavel, vilket knappast prärieindianerna brydde sig om. Ordet ”kuse” lär väl komma från Cayusehästen, även om ordet kanske orättvist betecknar en häst av mindre god kvalitet. En Cayuse på 1830-talet ansågs som fattig om han inte hade åtminstone 15-20 hästar, och en rik person kunde äga väl över 2000. (Handbook s 397) Handelsförbindelser och årliga färder till buffelprärierna var legio även om laxfiske och insamling säkert spelade större roll till vardags.  Mest omtalade är Cayuse antagligen för sitt tidiga desperata försök att komma till rätta med de vitas inträngande och för dem i längden förstörande kulturpåverkan. Whitmanmassakern 1847 utlöstes när Cayuse lade skulden för epidemier de utsattes för på de vita missionärerna i området [Whitman mission], främst då Marcus Whitman och hans hustru Narcissa. I synnerhet en mässlingepidemi hade gått hårt åt Cayuse. Kanske dog hälften av indianerna och nästan alla deras barn. Indianerna såg hur Whitman vårdade såväl de vitas barn som indianernas. Men de vita barnen hade en annan immunitet än indianbarnen som dog som flugor och indianerna anklagade Whitman för det för dem obegripliga i situationen och slog ihjäl Whitman och hans hustru och 11 andra vita, samt brände ned missionen. Obekräftade rykten säger att händelsen påskyndades av katolska präster i grannskapet.  Fientligheterna övergick till vad som kom att kallas Cayusekriget1847-1855. En av ledarna i båda konflikterna var Tiloukaikt hängdes av de vita 1850. Cayuse var med all säkerhet mycket misstänksamma mot epidemier, för det lilla antalet individer (okänt hur få) och trots det ryktet om stridbarhet tyder på att de förmodligen blivit hårt drabbade av smittkoppsepidemin 1780. 

Oroligheter i området samtidigt eller i följd av Cayusekriget, se nedan.

Bannock War

Yakima war

Rogue River War

Fort Dalles

Fraser Canyon War

Nez Perce War

Okanagan Trail

Spokane-Coeur d'Alene-Paloos WarAtt läsa:

Brouillet, Jean Baptiste Abraham 1813-1884   Rootsweb+
Authentic account of the murder of Dr. Whitman and other missionaries, by the Cayuse Indians of Oregon, in 1847, and the causes which led to the horrible catastrophe. - 2. ed. - Portland, Or : McCormick, 1869. - 108 s.

Cannon, Miles 1862-1938
Waiilatpu : its rise and fall, 1836-1847 : a story of pioneer days in the Pacific Northwest based entirely upon historical research. - Boise, Idaho : Capital News Job Rooms, 1915. - 171 s. : ill.

Beeson, John 1803-1889
A plea for the Indians with facts and features of the late war in Oregon / by John Beeson. - New York : Beeson, 1858. - 143 p.


Bilder