google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Språken på Nordvästkusten


Indianerna på Nordvästkusten talade sju helt olika språk med ett stort antal lokala dialekter, vilket gjorde kommunikationen mellan grupper besvärlig. Dessa språkliga grupper var Tlingit, Haida, Tshimshian, Bella Coola, Kwakiutl, Nootkan och Coast Salish.

Kulturellt skilde de sig åt än mer. Känslan hos var och en av dem var en känsla av exklusivitet och självtillräcklighet. Denna elitistiska hållning var emellertid just ett kännetecken på folk på Nordvästkusten, för som kulturområde är det speciellt.

Var det landet som skapade förutsättningarna? Kan det vara så att där försörjningsfrågan är ganska enkel, så skapar man inga allianser. Här finns Inga ambitioner till makt eller statsbyggnad. Det gäller ju på samma sätt de till synes enkla kulturförhållandena i söder, i Kalifornien. Krigiska var man mer för att försvara det man redan har.

Folken skilde sig åt också rent fysiskt. Bancroft (1979) säger att de nordliga folken som Tlingit och Tsimshian var långa jämfört med de mer sydliga Kwakiutl och Nootka. Folken längst i söder, Coast Salish, var mörkare i skinnet än andra.

Carl Johan Gurt ställer frågan om inte Nootka, Makah, Quinault och Quilleute t ex är äldre på Nordvästkusten. Att de tillhör en kulturform som har mer med Inuiterna och den cirkumpolära kulturen att göra. Även konsthistoriskt skiljer de sig från de nordliga grannfolken. Religionsfenomenologiskt skall de också vara besläktade med en äldre cirkumpolär tradition, med utvecklad shamanism. Tillsammans var de också kustens enda valjägare.

Folken här grupperade sig i ett antal löst organiserade enheter. Varje enhet gjorde anspråk på ett speciellt område som deras (övernaturliga) förfäder skall ha givit dem. Vanligen var byn den viktiga enheten. 

Chinook Jargon

Vocablary of the Chinook Jargon : the complete language used by the Indians of Oregon, Washington and British Possessions. - San Francisco : Hutchings & Rosenfield, 1860. - 9 p.

Språk och grupper schematiskt:
PHYLUM       FAMILY     SUBFAMILY        BRANCH              LANGUAGE             DIALECT                   
1. NA-DENE Phylum                         
                     Eyak-Athapaskan family  
                                    Eyak
                                    Athapaskan
                                                            Lower Columbia Athapaskan
                                                                                                                     Kwalhioqua
                                                                                                                     Clatskine
                                                           Pacific coast Athapaskan
                                                                                       Upper Umpqua
                                                                                       Tutuni
                                                                                       Galice-Applegate
                                                                                        Tolowa
                        Tlingit language isolate
                                                                                                                    Gulf coast
                                                                                                                    Inland
                                                                                                                    N. Tlingit
                                                                                                                    S. Tlingit

2. HAIDA language isolate
                                                                                                                   Skidgate
                                                                                                                   Masset
3. TSIMSHIAN language family.
                                                                                      Coast Tsimshian
                                                                                                              Coast Tsimshian
                                                                                                              S.Tsimshian
                                                                                     Nass-Gitskan
                                                                                                                  Nishga
                                                                                                                  W. Gitskan
                                                                                                                  E. Gitskan
4. WAKASHAN language family.
                                                           Kwakiutlan
                                                                                     Haisla
                                                                                     Heiltsuk-Oowekyala
                                                                                                                  Bella Bella
                                                                                                                  Oowekeeno
                                                                                     Kwakiutl
                                                          Nootkan
                                                                                     Nootka
                                                                                     Nitinaht
                                                                                     Makah
5. CHIMAKUAN language family
                                                                                     Chemakum
                                                                                     Quileute

PHYLUM       FAMILY     SUBFAMILY     BRANCH               LANGUAGE               DIALECT 

6. SALISHAN language family
                                                         Bella Coola
                                                                                                                  Bella Coola
                                                                                                                  Kimsquit
                                                                                                                  Tallio
                                                        Central Salish         
                                                                                     Comox
                                                                                                                 Island Comox
                                                                                                                 Sliammon
                                                                                     Pentlatch
                                                                                     Sechelt
                                                                                     Squamish
                                                                                     Halkomelem
                                                                                                                  Chilliwack
                                                                                                                  Musqueam
                                                                                                                  Cowichan
                                                                                     Nooksack
                                                                                     Northern Straits
                                                                                                                  Saanich
                                                                                                                  Sooke
                                                                                                                  Songhees
                                                                                                                  Samish
                                                                                                                  Lummi
                                                                                                                  Semiahmoo
                                                                                   Clallam
                                                                                   Lushootseed
                                                                                                               N. Lushootseed
                                                                                                               S. Lushootseed
                                                                                   Twana
                                                       Tsamosan
                                                                                   Quinault
                                                                                   Lower Chehalis
                                                                                   Upper Chehalis
                                                                                                                   Satsop
                                                                                                             Upper Chehalis 1
                                                                                                             Upper Chehalis 2
                                                                                  Cowlitz
                                                      Tillamook
                                                                                                               Tillamook
                                                                                                               Siletz
7. PENUTIAN phylum
                       Chinookan family
                                                      Lower Chinook
                                                      Upper Chinook
                                                                                                                Cathlamet
                                                                                                                Multnomah
                                                                                                                Kiksht
                       Takelman family
                                     Takelma subfamily
                                     Kalapuyan subfamily
                                                                               Tualatin-Yamhill
                                                                               Central Kalapuyan
                                                                               Yonkalla
                      Alsean family
                                                                               Alsea
                                                                               Yaquina
                      Siuslaw language isolate
                                                                               Siuslaw
                                                                               Lower Umpqua
                     Coosa family                                
                                                                               Hanis
                                                                               Miluk

PHYLUM       FAMILY     SUBFAMILY     BRANCH               LANGUAGE              DIALECT