google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Sydvästliga Kustsalish Sydvästliga Salish har också kallats Tsamosan-gruppen, (Tidigare Olympic) som är ett dialektkontinuum med kustfolken Lower Chehalis och Quinault och inlandsfolken Upper Chehalitz och Cowlitz. 

Samtliga grupper av sydvästliga kustsalish var lika i den bemärkelsen att deras territorium centrerades kring en viktigare laxflod, men deras ursprungliga områden var i vissa avseende helt annorlunda. Quinault och Lower Chehalis hade Stillahavskust och befann sig i ett skogslandskap bestående av Sitkagran. Quinaults område inkluderade öppen havskust och snarast regnskogsmiljö men innefattade också de västra sluttningarna av Olympicbergen, under det att Lower Chehalis levde i saltvattenområdet vid Grays Harbor och Willapabay.
  Upper Chehalis och Cowlitz var helt och hållet inlandsfolk och naturen bestod mest av  Douglasgranskog.

Resenärer i området som Slacum ger oss en bild av traditionellt liv bland Cowlitz.

Slacum, William A
Memorial of William A. Slacum : praying compensation for his services in obtaining information in relation to the settlements on the Oregon River, December 18, 1837, referred to the Committee on Foreign Relations and ordered to be printed. - 31 p.

Wilkesexpedition under tidigt 1840-tal beskriver landet kring Lower Chehalis.

Wilkes, Charles
Narrative of the United States' Exploring Expedition During the Years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. / by Charles Wilkes. - London : Whittaker, 1845. - 372 p.
  Oregon s 279 ff. - Index.
   Vol 4. sid 290 ff.  Fler volymer att undersöka.