google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Cowlitz


Cowlitz people wiki

250px-Cowlitz


Cowlitz talades av de egentliga Cowlitz  i Cowlitzflodens vattenområde från ovanför dess mynning till precis under Mayfield Dam; en grupp längs Toutle River; en grupp i Newaukumflodens avrinningsområde och en övergångsgrupp vid South Fork av Chehalis. Byarna nära mynningen av Cowlitzfloden beboddes gemensamt av Cowlitz och Chinooks, under det att de längst uppströms delades med en grupp Taitnapam.
 Taitnapam var en liten grupp besläktade med  Yakamaindinerna. De har också kallats  Taidnapam eller övre Cowlitz. Taitnapamspråket talas inte längre, men anses ha varit en Yakama/Sahaptian dialekt.
  Likt många andra nordvästindianer omlokaliserades Taitnapam till Cowlitzreservatet under 1800-talet där de blandades med andra indianfolk och deras språk försvann kvickt. De flesta Taitnapamättlingarna bor i dag vid Cowlitz.   

Resenärer i området som Slacum ger oss en bild av traditionellt liv bland Cowlitz.

Slacum, William A
Memorial of William A. Slacum : praying compensation for his services in obtaining information in relation to the settlements on the Oregon River, December 18, 1837, referred to the Committee on Foreign Relations and ordered to be printed. - 31 p.