google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Sydliga Kustsalish 


Med Sydliga Kustsalish menas folk som talar två Kustsahlishspråk, nämligen Lushootseed och Twana.
Lushootseed talas av ett antal grupper som bodde i ett område från Samish river söderöver mot Puget Sound och inkluderade avrinningsområdena från floder som rann mot havet. Lushootseed delas in i två dialektgrupper, nordliga och sydliga. Twana talas av folken i Hood Canal och dess bevattningsområde. Här är dialktskillnaderna små.
  Innan tiden för reservatssystemet fanns över 50 olika namngivna ”stammar” med var sina vinterbyar och flertalet sommarvisten. 

Bland de mer kända byarna/grupperna/stammarna som talade Lushootseed kan nämnas Skagit, Snohomish, Suiattle, Duwamish, Puyallup, Nisquallly. D v s grupper som är förknippade med ”hövdingen” Seattle (Seattles tal). Bland Twanatalnde grupper märks t ex Skokomish.