google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Halkomelem


Halkomelem wiki
List of Halkomelem speaking peoples


Halkomelemspråk talades längs östra Vancouver Island från Northwest bay till Saanich Inlet och på fastlandet från mynnigen av Fraser river österut till Harrison Lake och nedre änden av Fraser Canyon. De tre dialekterna är
1. En ögrupp (Vancouver Island) som hade sina vinterbyar på Vancouver Island.
2. En grupp ”Nedför floden” vars vinterbyar låg längs mynningen av Fraser River och uppåt floden så långt som till Stave River.
3. En ”uppåt floden” grupp som talades av dem som levde ovanför Stave River. 
  Mellan ögruppen och uppflodsfolket var dialektskillnaden avsevärd. Under året rörde sig emellertid indianerna en hel del och kontakterna dem emellan var goda, och känslan av enhet var större än vad fakta ovan kan ge sken av. Det var såklart tillgången till föda som bestämde gruppernas säsongsrörelser. Sålunda när laxen gick upp under sommaren så begav sig många i ögruppen öve Georgia Strait och slog läger längs Fraser River, huvudsakligen nedströms.


Litt:
The An-ko-me-nums, known under such names as the Cowichans—after tribes on Vancouver Island, which sorne believe to be the parent stock—and the Stawlo, which literally means the River Indians. Sid 5 i:
Crosby, Thomas, 1840-1914.  Om förf.
Among the An-ko-me-nums or Flathead tribes of Indians of the Pacific coast / Thomas Crosby. - Toronto : W.Briggs, 1907. -  243 p. : ill.