google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Hulquminum (Vancouver Island dialect) Cowichan


Hulquminum eller Island Halkomelem talades på ösidan om Georgia Straight, och identifieras mestadels med Cowichan.

images


Cowichan, kallas ett antal grupper som formar Cowichan Tribes (Quwutsun) vars boplatser mestdadels låg i Cowichan Valley, men andra Halkomelemtalande i området ansågs också som Cowichan.
(Snaw-na-ass (Nanoose Bay) och Sneneymux (Nanaimo) talade Hulquminum men räknas inte till Cowichan). På 1800-talet blev begreppet Cowichan eller varianten "Cowidgin” applicerad på alla Halkomelem-talande grupper likväl som på en del andra grupper som Skwxwu7mesh och Semiahmoo. På Vancouver Island och på the Gulf Islands, fanns andra Cowichan-grupper som Halalt, Malahat, Penelakut, Lyacksonoch Lamalcha.
(Cowichan tribes)

Lake Cowichan

Malahat (the MÁLEXEȽ speak both Hulquminum och SENĆOŦEN (Saanich), och har sin egen dialekt kallad Malchosen

Halalt

Lamalcha (Hwlitsum)

Lyackson

Pauquachin,  BOḰEĆEN talade också SENĆOŦEN

Penelakut

Stz'uminus (Chemainus)

Snaw-naw-as (ursprungligen användes begreppet för såväl Snuneymuxw/Nanaimo och den grupp som idag använder det namnet och lever vid Nanoose Bay)

Qualicum

Snuneymuxw (Nanaimo)

Scia'new (Beecher Bay Band)