google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Alseans 


Alsea   (Archive org)
Språkligt sett bildar Alsea ett isolat tillsammans med grannfolket Yaquina
Alsea var en liten indiannation i västra Oregon vid kusten. De var förstås fiskare och samlare och utnyttjade vad man fann i havet och i Columbiaflodens vattenområde. Utöver favoritfödan lax och annan fisk jagade man också hjort, wapiti, bäver och vattenfågel.
  När Lewis & Clark stötte på Alseas kan de ha uppgått till ett tusental individer. Kring 1910 var de p g a sjukdomar och tvångsförflyttningar reducerade till ungefär 29 personer som tog sin tillflykt till grannfolket Siletz reservat.

Frachtenberg, Leo Joachim, 1883-1930
Alsea texts and myths. - Washington : BAE, Smithsonian Institution, 1920. - 304 s. - (Bulletin // Smithsonian Institution, Bureau of Ethnology ; 67