google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Religion - Mytologi 


Religion - Mytologi


Alla nordvästens indianer kunde spåra sin familjehistoria till en andeförfader. Många var av typ djurandar. Historier om dem berättades av de äldre. Man berättade historier under vintern när man samlades kring elden. Många historier förklarade sammanhangen kring klaner och familjer. Många historier blandar förstås in trickstern som är så vanligt bland många folk. Typiska för nordvästkustens mytberättelser är förstås korpen som sällan skapar världen men mer ofta ställer till. Det finns många berättlser om just korpen. Andra favoriter är berättelser om björnen. Trosföreställningarna fick uttryck i konsten i allt ifrån invävda hattar till husens snidade framsidor. Märkliga är de ceremonimasker som tillverkades med två eller tre ansikten i samma d v s de masker som man hade i midnattsceremonier när ljuset var nedtonat och maskerna skrämde åskådarna som fick för sig att övernaturliga saker var för handen när maskerna bytte skepnad. 

SHAKERKYRKAN