google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Kontakter med Kina och övriga Asien

Det finns ett stort antal indicier på kulturkontakter mellan Asien och Nordamerikas indianer, i synnerhet bland Stillahavskustens folk i Nordväst och i Kalifornien. Naturlilgtvis kan vissa sådana drag eller tecken ha sitt ursprung från tiden före indianernas invandring till Amerika.
Några anteckningar om sådana indicier kommer att dyka upp här.

Det gemensamma Asiatiska ursprunget

Förcolumbianska kontakter efter invandringen.

Sena kontakter med t ex Kina.

Quimby, George I
Culture contact on the Northwest Coast, 1783-1795

Många kineser migrerade in på norra Nordvästkusten under 1870- och 1880-talen, i synnerhet kring Tlingitbyarna i Sitka, när europeisktägda laxkonservindustrier hämtade arbetskraft just från Kina för att ersätta indianernas säsongsarbete. Dethär skapade en väldig spänning och Tlingit tillät bara Kineserna att sköta dessa arbeten på villkor att de lovade återvända till Kina efter slutfört uppdrag. En skulptur föreställande en kines utförd av en Tlingit finns på sid 17 Bancroft 1979.

Kinesiska byråer

Sökn: Chinese on the Northwest coast


Allmänt:
Bancroft menar att Nordvästindianerna var väldigt olika på olika sätt. Bl a när det gällde de fysiska företrädena. Folken i norr (som Gurt menar är sena i området) Tlingit, Tsimsian och Haida var mycket längre än Kwakiutl och Nootka. Salishfolken var av samma längd som Kwakiutl men hade en mörkare hudfärg. Även om folkens historia är klent dokumenterad så vet vi ju att de härstammar från mongoliska folk. Faktum är säger Bancroft, Tlingit, Haida och Athabaskerna i inlandet liknar Paleo-sibiriska Chuckchee, Koryak och Yukaghir till den grad att de stundtals klassas tillsammans som en fysisk typ. (Bancroft s 12)

"Split-representation, an art form which characteristically separates the subject into a number of elements which are recombined according to regularized rules, appears in the art of these prehistoric Siberians and among the tries of the Northwest coast, and according to….Levi-Strauss among the Caduveo…, the Maori…and the archaic Chinese". Bancroft s 12.

"Goods were also introduced from other areas and many items of material culture may be traced back to China, including wood slat armor, froms of woven hats and grave-markers, and some types of edged club. Certainly some are attributalble to fairly recent cultural exchange or are due to the influence of early Russian traders who operated in Tlingit territory and introduced Chinese goods prior to the arrival of the European explorers. Some leather articles from the northern tribes are embossed with ancient Chinese coins and ladrge blue Russian beads weree popularly used items. The Russians remained until 1867 when they sold Alaska to the United States". Bancroft: People of the totem. - 1979    s. 13.

Constructing cultures then and now : celebrating Franz Boas and the Jesup North Pacific Expedition / Laurel Kendall and Igor Krupnik, editors. - Washington, D.C. : Arctic Studies Center, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 2003. - (Contribution to circumpolar anthropology ; 4)