google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Konst och konsthantverk på NordvästkustenNär Claude Lévi Strauss vandrade genom indianutställningarna i Natural History Museum i New York 1943 utbrast han full av beundran: ”Den dag kommer när samlingarna av nordvästkustindianerna kommer att lämna de etnografiska museerna för att ta sin rättmätiga plats i konstmuseeerna”


Carrigan, Margaret
How the Native Americans of Aaska Influenced the Surrealists : A fascinating exhibition at New York’s Di Donna Galleries sheds light on a long overlooked cultural exchange. - GALERIE // May 2018.

Cohen, Alina
How the Native Americans of Alaska Influenced the Surrealists. - ART // Apr 2018. 


Boas, Franz
The decorative art of the indians of the North Pacific Coast. - 18 p. : ill.
= Sid 445-463 i:
Source book in anthropology / by A L Kroeber and T T Waterman. - Berkeley : University of California Press, 1924. - 586 p. : ill.
  Bibliography.

Barbeau, C Marius
Totem Poles : A Recent native art of the Northwest Coast of America. - 17 p.
= sid 559-570 i:
Annual Report Of The Board Of Regents Of The Smithsonian Institution 1931. - Washington : The Government Printing Office, 1932. - 592 p.
 Index. - Contents

Boas, Franz                               

Primitive Art. - New York : Dover, 1955. - 372 s. . ill.
  Orig. ed 1927. Kwakiutl, Tlingit.   Amazon. SJMalin
, Edward                
Totem poles of the Pacific Northwest coast / Edward Malin ; with illustrations by the author. - Ny utg. - Portland, Or. : Timber Press, 2005. - 187 s. : ill. -  Amazon  SJ

Study of the totem poles of the North Pacific Coast of North America, analyzing their stylistic and design components, discussing their symbolic meanings, and exploring the cultural, spiritual, and social traditions of the tribes that created them.

Karaktäristiskt för nordvästkusten är ju träsniderier och vävnader. 

Totempålar

Vad som inte fanns var krukmakeri.

Korgflätning

Cavana, Violet Virginia 1874-
Alaska basketry. - Beaver Club of Oregon. - Portland, Or., : Private printed by the Beaver Club of Oregon, 60 p : ill.
  Haida, Tlingit, Dene, Inuit