google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Bilden av indianernaUPPLEVELSEN AV ”DEN ANDRA”.
Något som är typiskt för rasrelationer är att bilden av ”de andra” är en mer bestämmande faktor i behandlingen av just andra etniska grupper. Den ”bilden” skiljer sig uppenbarligen ofta från den faktiska ”verkligheten”. Etniska småkulturer och folkens beteende ses av kolonisatören genom ett kulturellt filter som stör denna verklighet och förvrider den till just en bild som mer harmonierar med i det här fallet europeiska fördomar och förväntningar men också kolonialisternas beteenden gentemot den ”annorlunda” gruppen. Man ser vad man vill se och man gör det också för att legitimera sina egna intressen. Självfallet är den här bilden också ett individuellt fenomen, även om trender i en kolonial situation ofta är tydliga. Ett annat välkänt faktum i sammanhanget är förstås att en och samma person kan ha helt motsatta idéer kring samma sak vid skilda tillfällen. Vare sig individer eller grupper är nödvändigtvis enstämmiga i den attityd eller det omdöme, den hållning man intar, t ex gentemot indianerna. Ändå är det så att vanliga attityder uppstår ur en mängd individuella attityder och bildar gärna ett konsensus.

När det gäller nordvästindianerna finner man att pälshandlare och nyb