google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

NORDVÄSTKUSTENNordvästkusten 


Folken längs Nordvästkusten
Landet mellan Juan de Fuca Strait i söder och Yakutat i norr beboddes av många språkligt sett olika indianska grupper. De skilde sig likaså fysiskt från varandra, men gemensamt hade en väldigt ensartad kultur, naturligtvis delvis danad av den speciella miljö kusträckan utgjorde. Deras konst och hantverk, seder och trosuppfattningar skiljer så mycket från andra Nordamerikanska kulturområden att 
deras kulturområde är den bäst definierade på kontinenten.

Tidig historia och språk
 Det finns tecken på att Haida är den äldsta gruppen bland folken i norr och att en gång drevs till bosättningar på Queen Charlotte Islands (öarna kallas nuförtiden Haida Gwaii) av Tlingit och Tsimshian, (de senare antagligen språkligt är avlägset besläktade med Penuti i Kalifornien). Senkomlingar lite längre söderut  är de Salishtalande folken, Bella Coola, Coast Salish, Tillamook och Athabaskerna (Kwalhioqua, Clatskanie o a) i Washington och Oregon. De vandrade antagligen in i området mellan 1000 f kr och 1500 e kr., under det att folken som talade Wakashanspråk (Kwakiutl och Nootka)  och de som talade språkliga isolat (Chinook, Chemakum, Alsea, Siuslaw och Coos) var de tidiga inbyggarna. 
  Sammantaget kan man nog anta att många grupper verkligen bott vid kusten i årtusenden (det finns arkeologiska belägg för bosättningar som är 11.000 år gamla och som mycket väl kan vara anfäder till nutida folk) och utvecklat en egentartad språkförbistring som ju går igen söderut i det Kaliforniska kulturområdet. Det är också ett tecken på att överlevnad i dessa områden var en förhållandevis enkel sak och inbjöd inte till särskilt mycket innovationer vad försörjningsbördan beträffade. På Norvästkusten lade man mer vikt vid t ex konsthantverk och ceremonier.
Inom grupperna kunde sociala hierarkier vara viktiga, men allianser folken emelllan behövdes inte. Det var snarast den enskilda byn som var ens värld. Vad som skapade viss samhörighet med andra var språket. Fanns inte den gemensamma nämnaren fanns ingen annan sådan heller. 

Kulturkontakter 
  Därmed inte sagt att de inte var olika sinsemellan. Den isolering som kunde uppstått p g a särskilt svårartade kommunikationer i ett land med skogar och havsvikar var inte för handen då samfärdseln till havs och på floderna var så mycket mer utvecklad. 
  Kontakterna med inlandet begränsades egentligen till Columbia River i söder och passen som följer Salmon och Bella Coola Rivers till Dean Inlet och Bentinck Arm. Chilcat pass spelade dåförtiden liten roll, liksom Stikine River, Nass, Skeena och Fraser River. Med bara två viktigare förbindelseleder österut är det klart att en isolering uppstår gentemot andra, men knappast inom området där kulturutbytet var betydande. 
 
Naturen som tillstädjande faktor för kulturbygget
  Naturligtvis är naturen en oerhört viktig faktor vid uppkomsten av kulturformer och inte minst på Nordvästkusten. Rikedom på trä och då främst den lättarbetade cedern var en förutsättning för t ex havsgående stora kanoter och de märkliga totempålarna.

Drucker, Philip 1911-1982.
Indians of the Northwest Coast. - American Museum of Natural History. - 1955.

Drucker, Philip, 1911-
Indians of the Northwest Coast / Philip Drucker. - Garden City, N.Y. : Natural History Press, 1963. - 224 p. : ill. - Index. - (American Museum Science books)
  Originally published: New York : McGraw-Hill, 1955, in series: Anthropological handbook (American Museum of Natural History)

Costello, J[oseh] A[llen] 1854-1943
The Siwash, their life, legends and tales; Puget Sound and Pacific Northwest. - 1895.

Goddard, Pliny Earle 1869-1928
Indians of the Northwest Coast. - American museum of Natural History. - 1924. - (Handbook series ; 10)

Bancroft, Hubert Howe
History of the northwest coast .. / Hubert Howe Bancroft. - San Francisco : Bancroft & co, 1884.   

   Vol 1. - 1543-1800. - 702 s. - (The Works of Hubert Howe Bancroft ; 27)
   Vol 2. - 1800-1846. - 768 s. - Index. - (The Works of Hubert Howe Bancroft ; 28)

Also published as v. 22-23 of his History of the Pacific states, and separately. - First half of v. 1 written by H. L. Oak. cf. W. A. Morris in Quarterly of the Oregon historical society, Dec. 1903, v. 4, p. 352

        

Tryckta källor:

Bancroft-Hunt, Norman        
People of the totem : the Indians of the Pacific Northwest / text by Norman Bancroft-Hunt ; photographs by Werner Forman. - Norman, Okla. : Oklahoma Press, 1988. - 128 s. ill. - (Echoes of the world). -    Amazon SJ
Malin, Edward                           

Totem poles of the Pacific Northwest coast / Edward Malin ; with illustrations by the author. - Ny utg. - Portland, Or. : Timber Press, 2005. - 187 s. : ill. -  Amazon SJ

Study of the totem poles of the North Pacific Coast of North America, analyzing their stylistic and design components, discussing their symbolic meanings, and exploring the cultural, spiritual, and social traditions of the tribes that created them.

Suttles, Wayne
Coping with Abundance : Subsistence on the Northwest Coast. - 12 s.
= Sid. 56-68 i:
Man The Hunter / Edited by Richard B Lee and Irven DeVore. - 11th printing. - New York : Aldine de Gruyter, 1987. - 415 s. : Index.
  Origs ed. 1968.

ÄLDRE TEXTER

Bancrofts bok ”History of the Northwest coast” berör British Columbia, men än mer Oregon Washington, Idaho och Montana.

Bancroft, Hubert Howe
History of the northwest coast .. / Hubert Howe Bancroft. - San Francisco : Bancroft & co, 1884.   

   Vol 1. - 1543-1800. - 702 s. - (The Works of Hubert Howe Bancroft ; 27)
   Vol 2. - 1800-1846. - 768 s. - Index. - (The Works of Hubert Howe Bancroft ; 28)

Also published as v. 22-23 of his History of the Pacific states, and separately. - First half of v. 1 written by H. L. Oak. cf. W. A. Morris in Quarterly of the Oregon historical society, Dec. 1903, v. 4, p. 352

Jacobsen, Johan Adrian, 1853-1947
Capitain Jacobsen's reise an der nordwestküste Amerikas,
1881-1883, zum Zwecke ethnologischer Sammlungen und Erkundigungen, nebst Beschreibung persönlicher Erlebnisse für den deutchen lesenkreis bearbeitet / Leipzig : M. Spohr, 1884. - 432 s. : ill.Register.

Gibbs,George
Dictionary of the Chinook Jargon Or Trade Language of Oregon Prepared for the Smithsonian Institution by George Gibbs. - Washington : Smithsonian Institution,1863. - 57 p. - (Smithsonian Miscellaneous Collections)