google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Haida 

Haidafolken
Haidas bodde väster om Coast Tsimshian, 80 eller mer engelska mil över Hecate Strait. Haidas var sjöfarare, rika och mäktiga, krigiska och fruktade. I sina krigskanoter bedrev de handel och raider vida omkring. På sina tre öar fanns ett stort antal mäktiga byar spridda här och där i landskapet. En gång kan de ha uppgått till 10.000 själar. Förr hette öarna de bebodde Haida Gwaii (Queen Charlotte Islands) och Prince of Wales Island. Haidas var kanske urtypen av ett Nordvästindiansk samhälle. Sjöfarare, konstnärer, kanot- och husbyggare av monumentala proportioner, de snidade totempålar i en mängd som aldrig överträffats någon annan stans i världen.
  Haidas kärnland låg i trakterna kring Graham och Moresby Island i Queen Charlottearkipelagen.
 1.  Kaigani, den nordligaste av tre avdelningar hade väldiga bosättningar på Prince of Wales och Dall Islands. Senare utsträckte de deras revir på Tlingits bekostnad. The Kaigani bosatte sig vid Howkan, Sukkwan, Klinkwan och Kasaan. Den sist nämnda förmodligen den största av de nordliga Haidabyarna.2. Masset var en av den andra avdelningen stora byar på Graham Island, med mindre byar spridda omkring, men inte långt bort, som Kung, Yan, Dadens och Kiusta.

3. Skidegate Haida kallades den tredje avdelningen, som bestod av ett antal ”stammar” med stora och imponerande byar som Haina på Maude Island, Chaatl och Kaisun västerut och Cumshewa. Skedans och Tanu i söder. Längst söderut på öarna fanns ytterligare en märkvärdig plats, Ninstins. Alla dessa byar har försvunnit i det förgångnas dimmor utom Masset och Skidegate.

Haidas snidade hundratals totempålar av skiftande sort och de flesta är försvunna sedan länge. Haidakulturen började kollapsa kring mitten av 1870-talet då de dukade under för europeernas smittsamma sjukdomar som de saknade immunitet mot. Hela byar ödelades eller övergavs och kulturen föll platt samman.

Under 17- och 1800-talen jagade de sjölejon och havsutter som värderades högt i Amerika-Kinahandeln.

1962 räknades deeras antal 1.144.

Litt Ao  Haida Haidas Haida Indians 

Emmons, George T
Portraiture among the North Pacific Coast Tribes. - 

Barbeau, Marius
Haida myths / Illustrated in Argillite carvings by Marius Barbeau. - Ottawa : National Museum of Canada, 1953. - 417 s. : ill. - (Bulletin // National Museum of Canada ; 127) (Anthroplogical series ; 32)

Collison, W. H. (William Henry), 1847-
In the wake of the war canoe; a stirring record of forty years' successful labour, peril & adventure amongst the savage Indian tribes of the Pacific coast, and the piratical headhunting Haidas of the Queen Charlotte Islands, B.C. / by W H Collison. - Torkonto : Musson, 1916. - 347 s. : ill.
  Ärkebiskopen i Metlakatla Collison startade Haidamissionen 1876. Beskriver 
  bl a livet bland Haidas.

Harrison, Charles
Family life of the Haidas Queen Charlotte Islands. - 11 s. -  Journal of the Royal Anthropological Institute, 1892

Niblack, Albert P. (Albert Parker), 1859-1929
The coast Indians of southern Alaska and northern British Columbia : based on the collections in the U S National Museum, and on the personal observation of the writer in connection with the survey of Alaska in the seasons of 1885, 1886 and 1887. - Washington D. C. : The Museum, 1890. - 386 p. : ill.


Representationer i västerländsk konst och kultur.

Emily Carr målade såväl realistiska som fantastiska bilder av främst Nordvästkustindianerna, ofta Haidas totempålar och byar.

Louis Penny betraktar med vemod och medkänsla Haidakulturens förfall i sin detektivroman ”Ett ohyggligt avslöjande”.