google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Tlingit 

Tlingit 
 Eyak och Tlingit är sannolikt besläktade med Athabaskspråken (Dene)  och tillsammans med dessa utgör de den stora språkfamiljen Na-Dene. (Se också Na-Dene Yeniseian). 
  Det som utgör tlingit är alltså mest bara en grupp människor som förstår varandras språk. Någon direkt kulturell, social eller politisk interaktion fanns sällan. Istället var det enskilda byar som utgjorde ens centrum här i världen, och mer bestämt det hus där en släkt (lineage) levde. 
  Historiskt bestod ”Tlingitfolket” av 14 urskiljbara grupper (”stammar”). Den nordligaste kallas Yakutat. Nära dem bodde de kända Chilkat som hade sin hemvist i Lynn Canal. Deras by kallades Klukwan (jfr +). Auk och Takugrupperna var små grupper som höll till i trakterna nära nuvarande JuneauHoonah bodde på Chichagof Island och Angoon (Angoon clans pdf) Tlingit på Admiralty IslandSitkafolket bodde på Baranof IslandKake (Keq) levde ursprungligen på Tuxikan men övergav den för att istället grunda Klawak. Stikines som bodde uppför floden flyttade 1834 till en ny stad etablerad vid Fort Wrangell. De mest sydliga Tlingitgrupperna var Sanya och Tongass nära nuvarande Ketchikan.

Taku people ; Taku River Tlingit First Nation ; List of Indian Reserves in British Columbia


Social organisation : Klaner och moities
  
 Samhället var stratifierat med aristokrati och ceremoniella grupper. Bostäderna var främst stora plankhus grupperade i byar. Man krigare mot omkringboende grupper och tog slavar som aristokratin blev beroende av.
  Chilkat förädlade konsten att väva filtar av getull, den berömda Chilkatfilten.
 Chilkat vara extremt avvisande gentemot pälsjägarnas försök att anlägga handelsposteringar i Yukon och norra British Columbia.

Swanton, John R
The creation according to the tlingit indians of southern Alaska
 - 8 p.
= Sid 555-562 i:
Source book in anthropology / by A L Kroeber and T T Waterman. - Berkeley : University of California Press, 1924. - 586 p. : ill.
  Bibliography.

Tuxekan totems - Canada dig arch  Tuxikan

Tlingit history

Battle of Sitka

Utvecklingen i Kanada.
1852 - Chilkat bränner ner Fort Selkirk, en Hudson’s Bay postering byggd 1848 vid Pelly och Yukon River av Robert Campbell.
1898 - Efter detta år avskärmades Tagish från resten av Tlingit på grund av Klondyke-guldrushens verkningar. De tvingades gradvis sydöstvart till området kring Lake Teslin av Kutchinindianerna.
1962 - Tagish räknar 440 indianer i Kanada, av vilka 177 lever på British Columbia Atlin-Teslinreservatet och resten på Yukonsidan av Lake Teslin.

Litteratur:          Ao

Vancouver, George, and John Vancouver (1801). A voyage of discovery to the North Pacific ocean, and round the world. London: J. Stockdale.
 Chilkat Canal.

Swanton, John R.
Social, condition, beliefs, and linguistic relationship of the Tlingit Indians. - 
= Sid 391-485 + plates (opag) + index s 487 ff i:
26th Annual report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1904-1905. - Washington : Smithsonian, 1908.

Swanton, John R.
Tlingit myths and texts. - Washington : Smithsonian institution : Bureau of American Ethnology, 1909. - 451 s.
- (Bulletin // Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology ; 1909)

Niblack, Albert P. (Albert Parker), 1859-1929
The coast Indians of southern Alaska and northern British Columbia : based on the collections in the U S National Museum, and on the personal observation of the writer in connection with the survey of Alaska in the seasons of 1885, 1886 and 1887. - Washington D. C. : The Museum, 1890. - 386 p. : ill.             


Grinev, Andrei Val’terovich  
The Tlingit Indians in Russian America 1741-1867 / Andrei Val’terovich Grinev ; Translated by Richard L. Bland & Katerina G. Solovjonva. - Lincoln : University of Nebraska press, 2005. - 386 s.
Orig:s titel: Indeitsy Tlinkity v Period Russkoi Ameriki (1741-1867). - 1991.
Amazon