google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Northern Wakashan i centrala British Columbia


NORDLIGA KWAKIUTL 
Söder om Tsimshianfolken, på fastlandet, fanns ett antal ”stammar” som vi känner som ”Northern Kwakiutl” . Vi kan skönja två huvudgrupper:
1. Haisla
2. Haihais

Tidigt var de starkt influerade av Tsimshian, men kom under 1800-talets lopp att influeras av europeisk kultur och missionärer, så att de snart förlorade sin egen identitet. 

 [Mellan de nordliga Kwakiutl och de sydliga Kwakiutl levde ett antal ”stammar” som är litet kända. Det var folken som bodde i Bella Coolaflodens dalgång och längs Dean och Burke Channels. Språkligt sett var Bella Coolafolken släkt med folk söderut, Kust Salish (Coastal Salish). De utgjorde alltså en enklav mitt ibland Kwakiutlfolken och var de enda kustsalish som helt anammade nordvästkulturen. Visserligen fanns det bortåt 40 Bella Coolabyar men de var inte stora. De mest kända byarna är: Komkotes (Bella Coola), Talio och Kimsquit].