google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Bella Coola


Bella Coola 
 (Nuxalk)
Salishan languages

Mellan de nordliga Kwakiutl och de sydliga Kwakiutl levde ett antal ”stammar” som är litet kända. Det var folken som bodde i Bella Coolaflodens dalgång och längs Dean och Burke Channels. Språkligt sett var Bella Coolafolken släkt med folk söderut, Kust Salish (Coastal Salish). De utgjorde alltså en enklav mitt ibland Kwakiutlfolken och var de enda kustsalish som helt anammade nordvästkulturen. Visserligen fanns det bortåt 40 Bella Coolabyar men de var inte stora. De mest kända byarna är: Komkotes (Nuxalk, Bella Coola), Talio och Kimsquit. 
  Bella Coola snidade inte mycket totempålar och verkar inte vara innovatörer av Nordvästkultur utan snarare mottagare av influenser. Deras kreativitet var mer riktad mot muntlig berättarkonst . 

Nuxalk Peoples

En norrman, Fillip Jacobsen levde nära Bella Coolas och har lämnat efter sig en de viktiga skrifter publicerade i Ymer, som faktiskt finns tillgängliga online hos Projekt Runeberg.

Jacobsen, Fillip
Indianska sagor : upptecknade i British Columbia. - 16 s.
= Sid 187-202 i: Ymer // 1894

Jacobsen, Fillip
Sissauch-dansen : beskrifning på Sissauch-dansarna hos Bella-Collastammen och andra indianstammar av samma språk, såsom Kimskwit och Talllio. - 23 s. : ill.
= Sid 1 - 23 i Ymer // 1895. Planscher mellan sid 195-95.

Bland, Richard L.
Bernard Phillip Jacobsen and three Nuxalk legends.

Retzius, Gustaf
Om kranier af s. k. longhead-indianer. - 13 s. : ill.
= Sid 259-271 i : Ymer // 1895. 
  Om kraniedeformering (Flatheads) i allmänhet med exempel från Nordvästkusten ev Bella Coola.