google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Petun - TionontatiPETUN (också kända som Tobaksfolkeet)
Petun - Tionontati  (Wendat, Wyandotte nation=Tionontati By Lee Sultzman)

Efter det att irokesförbundet krossat Petunerna 1629 bildade resterna av gruppen ihop med andra folkspillror (som t ex Huron-Wendat) en ny konstellation som under lång tid kom att återfinnas på varierande platser i USA och Canada. Till slut (kring 1850) slog de sig ned i indianterritoriet Oklahoma där de blev kända som just Wyandotte.Garrard, Charles
Researching the Petun