google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Etnografiskt


Boas, Franz
Notes on the Iroquois language. - 34 s.
= Sid 427-460 i: Putnam anniversary volume; 1909

Willoughby, Charles C.
Pottery of the New England Indians. - 19 s. ill.
= Sid. 81-101 i: Putnam anniversary volume; 1909
  S 97-101 Iroquois pottery.

The role of the dutch in the iroquois warEn grupp irokestalande stammar, bofasta och jordbrukare.
Någon gång efter 1500 slöt de sig samman i ett förbund, "Ho-dé-no-sau-nee” av engelsmännen kallat ”Five nations”. Förbundets tillkomst tillskrivs två hövdingar Dekanawida och Mohawken Hiawatha. De fem ursprungliga stammarna var MohawkOneidaOnondagaCayuga och Seneca. 1722 adopterades Tuscarora in i förbundet som därefter kallades ”Six nations” av engelsmännen.

                     
                     
 De tre systrarna som möjliggjorde irokesernas befolkningsexplosion. (Majs, bönor och squash).

                  

Tack vare gynnsamma klimatförhållanden och tack vare det effektiva halvåkerbruket ökade irokesförbundet starkt i antal innan de vita kolonisterna anlände.