google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Hållpunkter : Allmänt om landförlust och kolonisation - det historiska förloppet i rubriker


Tidiga upptäcktsfärder i Nordöst
Pälshandeln

KOLONIALKRIGEN - ETT SYNOPSIS
Kronologier

Notiser och anteckningar

IROKESERNAS HISTORIA fram till 1699
IROKESERNAS HISTORIA 1700 -

KRIGET MOT FRANSMÄN OCH INDIANER  1754-1764 (Sjuårskriget)


1763 händelser det året. Pontiac.

1763
THE ROYAL PROCLAMATION LINE

Indianproklamationen 1763 var en brittisk kunglig kungörelse vilken utfärdades efter 7-årskriget slut (och efter Pontiacs uppror). Här sades att ingen vit jordbrukskolonisation väster om proklamationslinjen var tillåten. Landet väster om ung Alleghenybergen skulle vara indianskt reservat för all framtid. Ingen fick förvärva mark av indianerna utan kronans tillstånd. Även pälshandeln reglerades. 
  Att den här proklamationen var den egentliga anledningen till Frihetskrigets utbrott några år senare står alltmer klart. Skatter och annat bidrog förstås. Att man från kolonierna inte såg proklamationen som allvarligt menat förstår man nog när man läser ett brev från George Washington till kapten William Crawford 1767. (Washington var ju en av de tidigaste och ivrigaste landjobbaren, något som man gärna tigit om i USA).
 ”I can never look upon that proclamation in any other light (but this I may say between ourselves) than as a temporary expedient to quiet the Minds of the Indians & [one that] must fall of course in a few years especiallly when those Indians are consenting to our Occupying the Lands. [A]ny Persson therefore who neglects the present opportunity of hunting out good Lands & in some Measure Marking & distinguishing them for their own (in order to keep others from settling them) will never regain it.
(Calloway, 2006 sid 99. Andersson, Fred 2000, sid 740-41)

1763-1787 AMERIKANSKA FRIHETSKRIGET 

Kronologi i Sydöst