google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Algonkinfolken 
Någonting som är ganska självklart i USA och som vi i Sverige förväntas begripa är begrepp som ”thanksgiving”, wigwam, sagamore och en del liknande begrepp.
I USA är det ju ett större antal ord och företeelser som ifogats i språket och arvet som dirket pekar mot de indianer man först mötte som kolonister på östkustens blivande New England.  För det var indianerna som lärde pilgrimer och puritaner att odla majs, gödsla jorden och tillaga musslor. Indiansk kokkonst satte spår i ord som squash, succotash, hominy. Andra begrepp är moose (älg), squaw (kvinna), papoose (baby), tomahawk, wampum, wigwam och toboggan. En mängd geografiska begrepp härleds också från nordöstindianernas språk som Massachusetts, Connecticut etc. 

Use of birchbark in the northeast. - Abbe museum. - 1957.

BOSÄTTNINGSOMRÅDEN I FÖRÄNDRING
Identifikationen med en viss grupp indianer längs kolonialgränserna ändrades över tid i takt med hur indianska sociopolitska grupper växte eller minskade, vad som konstituerade dem blev mer heterogent. Dessa nya enhet var alla faser i en kontinuerlig process som gick ut på att rekonstruera de indianska samhällena som ett svar på situtationer som krävde kooperativa insatser för att hanter interna bekymmer och extern stress på dessa samhällen. 
  Små lokala grupper förenades i större kluster, ofta byar eller ”städer” och de ursprungliga kulturella skillnaderna mellan ”stammarna” reducerades, ändrades eller försvann helt. 

Incitamenten till den här förändringen är förstås det tryck som kolonialmakterna utövade på indianerna. Vi identifierar enkelt sådana orsaker som epidemisjukdomar,  handel och begäret efter nya varor inklusive brännvin, pälshandeln och den ekologiska utarmningen av såväl fauna som flora.  Krig och fördrag. I det historiska skeendet blev tillgången till vapen och senare hästen en vital rfaktor i formandet av dessa nya grupper och vem som hade vilka territorium.

The Seven Nations of Canada - De Sju Nationerna i St Lawrencedalen efter 1700 »

Splint baskets
Lavin, Lucianne: Connecticuts indigenous people. - s 221-222. (The earliest known woodsplint basketry?)
Native.tech
Ragnar Sandelin visar hur man tar spånor till spånkorgar / Lee Esselström

Indian Mariners Projekt